Kontaktinformasjon

Telefon: 69306574
Adresse: v/ Stallen Lykkeberg, Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD

Ledelse

Avbildet: Ulrika Hanssen
Ulrika Hanssen

Leder

Avbildet: Eline Nilsen Udnesseter
Eline Nilsen Udnesseter

Nestleder

Avbildet: Mattis Uthberg Hambo
Mattis Uthberg Hambo

HTV KS kommune - Styreverv

Nyheter

Oppsummering av partienes svar. Se PDF for mer utdypende svar.

Valg 2023

Utdanningsforbundet Fredrikstad har oppfordret de lokale partiene til å svare på noen spørsmål før valget. Formålet er å utfordre og ansvarliggjøre partiene i Fredrikstad på en tydelig og konkret utdanningspolitikk for den kommende valgperioden. Denne oppsummeringen viser hva partiene har svart. Mange av partiene har utdypet svarene sine utover ja/nei. Disse kan leses I PDF-filen som ligger ute her, og er viktig for å få et nyansert bilde. Godt valg!

21.06.2023

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Viktig informasjon og skjemaer

For å få tilgang til viktig informasjon og skjemaer må du være innlogget. Denne informasjonen ligger da under "Beskjeder" på vår hjemmeside.

15.09.2021