Om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Østfold består av 12 lokallag i det fremtidige fylket Østfold.

Fylkeskontoret ligger i Stjernebygget, Hjalmar Wessels vei 10, i Sarpsborg. Ved fylkeskontoret arbeider ni frikjøpte organisasjonstillitsvalgte (tilsammen 650% stilling) og to ansatte. To hovedtillitsvalgte i Viken fylkeskommune (Østfold) har også kontorplasser her, i tillegg til hos arbeidsgiver.

På fylkeslagets kontor arbeider tillitsvalgte og ansatte til beste for medlemmer og tillitsvalgte i Østfold. Vi rådgir lokallagene i politiske saker, saker om lov- og avtaleverk, bistår medlemmer i personalsaker, veileder og bistår i lokallagenes økonomi, driver med politisk påvirkningsarbeid og holder kurs og konferanser for tillitsvalgte i lokallagene. Vi arrangerer også kurs og konferanser for ulike medlemsgrupper.

Du kan kontakte oss ved å ringe 23 13 80 00 (08.00 - 15.00) eller sende e-post til [email protected]

Dersom du ønsker å kontakte en tillitsvalgt eller ansatt direkte finner du kontaktinformasjon her:

Fylkesstyret eller hovedtillitsvalgte

Ansatte - se lenger ned på denne siden

Styret i Utdanningsforbundet Østfold har 13 medlemmer.

Dette styret ble valgt i mai 2023 for perioden 1.august 2023 til 31.juli 2027. Det er jevnlige møter - omtrent et møte i måneden. Vårt fylkesstyre består av leder, nestleder og 11 styremedlemmer fra de ulike medlemsgruppene. Det er vedtatt å ha to møtende varamedlemmer til styremøtene, og leder for pensjonistrådet og representant for Pedagogstudentene ved Høgskolen i Østfold innkalles med møte- og talerett.

Oversikt og kontaktinformasjon fylkesstyret, varamedlemmer og hovedtillitsvalgte i Østfold

Avbildet: Halvard Grini
Halvard Grini

Seniorrådgiver/personalleder

Avbildet: Christine Byhrø Sundell
Christine Byhrø Sundell

Økonomikonsulent