Styre og hovedtillitsvalgte

Ledelse

Avbildet: Mari Emma Odberg Bjerke
Mari Emma Odberg Bjerke

Leder

Avbildet: Wenche Langvik Pereira
Wenche Langvik Pereira

Nestleder

Avbildet: Linda Hagen Aasen
Linda Hagen Aasen

Styremedlem

Avbildet: Jens Gunnar Adolfsen
Jens Gunnar Adolfsen

Styremedlem

Avbildet: Sjur Harald Dolve
Sjur Harald Dolve

Styremedlem

Avbildet: Knut Olav Farbrot
Knut Olav Farbrot

Styremedlem

Avbildet: Mattis Uthberg Hambo
Mattis Uthberg Hambo

Styremedlem

Avbildet: Merete Henden
Merete Henden

Styremedlem

Avbildet: Linda Sæther Nyløvold
Linda Sæther Nyløvold

Styremedlem

Avbildet: Solena Diane Candice Pradayrol
Solena Diane Candice Pradayrol

Styremedlem

Avbildet: Marit Helene Berger Raknerud
Marit Helene Berger Raknerud

Styremedlem

Avbildet: Siri Reinertsen
Siri Reinertsen

Styremedlem

Avbildet: Mona Synnøve Tøpfer
Mona Synnøve Tøpfer

Styremedlem

Avbildet: Anette Marie Hansen
Anette Marie Hansen

1. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Bye Aasen
Elisabeth Bye Aasen

2. varamedlem

Avbildet: Karina Skansen Moseby
Karina Skansen Moseby

3. varamedlem

Avbildet: Pål Berglund
Pål Berglund

4. varamedlem

Avbildet: Aud Helen Bårdsen
Aud Helen Bårdsen

5. varamedlem

Avbildet: Ulrika Hanssen
Ulrika Hanssen

6. varamedlem

Avbildet: Heidi Jeanette Kjellmann Simensen
Heidi Jeanette Kjellmann Simensen

7. varamedlem

Avbildet: Siri Reinertsen
Siri Reinertsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Knut Olav Farbrot
Knut Olav Farbrot

Kontaktperson GSK

Avbildet: Merete Henden
Merete Henden

Kontaktperson VGO

Avbildet: Solena Diane Candice Pradayrol
Solena Diane Candice Pradayrol

Kontaktperson UH

Avbildet: Mona Synnøve Tøpfer
Mona Synnøve Tøpfer

Kontaktperson FAS

Avbildet: Marit Helene Berger Raknerud
Marit Helene Berger Raknerud

Leder av lederråd

Avbildet: Linda Hagen Aasen
Linda Hagen Aasen

HTV KS fylke

Avbildet: Jens Gunnar Adolfsen
Jens Gunnar Adolfsen

HTV KS fylke

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Jørn Petter Huseklepp Ramirez Grønn-Nielsen
Jørn Petter Huseklepp Ramirez Grønn-Nielsen

HTV, Stiftelsen Fossumkollektivet

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Elin Jernberg
Elin Jernberg

HTV, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Avbildet: Linda Porsmyr-Rønningen
Linda Porsmyr-Rønningen

HTV, Sykehuset Østfold HF

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS