Styre og hovedtillitsvalgte

Østfold

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Fylkesstyret er fylkeslagets øverste utøvende organ og velges av fylkesårsmøtet for en periode på fire år. I Østfold består styret av tretten faste representanter. I tillegg er det valgt seks varamedlemmer.

Det neste fylkesårsmøtet avholdes i mai 2019.

Ledelse

profileicon

Dagrun Lundsvoll

Leder
profileicon

Bjørg Melbø Ratvik

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Silje Grønfoss

Kontaktperson BHG
profileicon

Wenche Langvik Pereira

Kontaktperson GSK
profileicon

Betty Anita Solli

Kontaktperson VGO
profileicon

Dag Sørmo

Kontaktperson UH
profileicon

Nina Therese Jacobsen

Kontaktperson FAS

Medlemmer

profileicon

Trond Andre Børresen

Medlem
Tlf: 91721113
profileicon

Cathrine Aasgaard Eide

Medlem
profileicon

Silje Grønfoss

Medlem
profileicon

Christer Høyning

Medlem
profileicon

Nina Therese Jacobsen

Medlem
profileicon

Mona Lie Jigarp

Medlem
profileicon

Rune Karlsen

Medlem
profileicon

Wenche Langvik Pereira

Medlem
profileicon

Betty Anita Solli

Medlem
profileicon

Wenche Synøve Halvorsen Stensrud

Medlem
profileicon

Dag Sørmo

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Tommy Andre Christensen

1. Varamedlem
profileicon

Jens Gunnar Adolfsen

2. Varamedlem
profileicon

Odd Espen Høili

3. Varamedlem
profileicon

Ann-Christin Lunde

4. Varamedlem
profileicon

Mari Bjerke

5. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Jens Gunnar Adolfsen

HTV-KS-F
profileicon

Jens Ole Kjelsås

HTV-KS-F
profileicon

Hallstein Rosnes

HTV-KS-F