Tariff 2024 - Oslo kommune

I 2024 er det hovedtariffoppgjør. Her finner du lenker til informasjon om årets lønnsoppgjør i Oslo kommune og tariffoppgjøret generelt.

Datoer:
Partene i Oslo kommune (Unio Oslo kommune og Oslo kommune) har avtalt forhandlingsstart 22. april kl. 13:00.

Frist for å komme til enighet er midnatt 30. april (natt til 1. mai). Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling 21. -23. mai.

Lenker:

 

Etter tre år med ingen eller negativ utvikling i kjøpekraften er kravet tydelig:

image1p638.png