Å ha en faglig stemme er også å ha en fagforeningsstemme

Utdanningsforbundet inviterer i disse dager medlemmer til å melde seg til nyopprettede fagfora. Eline Høiberget, som fremmet saken på landsmøtet i 2019, er svært fornøyd med at dette endelig er på plass.

For fire år siden ble diskusjonen om faglige forum startet på Hamar katedralskole. Eline Høiberget brakte så saken inn på lokallagsårsmøtet, deretter fylkesårsmøtet og til slutt på landsmøtet. Som delegat fra Innlandet stod hun på talerstolen og frontet vedtak om faglige forum.

- Jeg er glad for at dette endelig er på plass. Det er fint å se at medlemsdemokratiet fungerer. Det at jeg som en helt vanlig lærer kan bli delegat fra fylkeslaget og fremme en sak som har vært viktig for oss i klubben var en helt spesiell opplevelse. En får følelsen av å være stemmen fra grasrota, og når en får gjennomslag oppleves det som viktig. Det har gått nesten fire år, men de tankene som nå er presentert om fagfora er gode, sier hun.

Hun synes det er klokt å starte med de tre fagene som nå er foreslått, norsk, naturfag og kroppsøving.

- Vi har jo hatt faglige fora før, i tidligere fagforeningsrøtter. Vi er flere som synes det var synd at de forsvant. I tillegg har det vært faglige fora på yrkesfag i mange år. Det er på tide at det kommer på plass noe for fellesfagene også. De fagene som er valgt har også en sterk forankring i Utdanningsforbundet, sier hun.

Viktig for skole-Norge

Hun mener at et sterkt faglig arbeid er viktig både for Utdanningsforbundet som organisasjon, men også for skole-Norge.

Jeg er glad for at vi i Utdanningsforbundet går i front. En sterk faglig stemme er også en sterk fagforeningsstemme. Vi underviser i fag hver dag. Fag er en del av vårt arbeid og identitet. Det er fag vi diskuterer mest. Når vi diskuterer fag, diskuterer vi også tidsbruk og oppgaver. Dette er mer tradisjonelle fagforeningsdiskusjoner. Jeg mener at dette henger sammen.

Hun har registrert at det har kommet kritiske røster rundt Utdanningsforbundets engasjement for dette. Disse kritiske røstene er hun uenige i.

- Jeg forstår at mange lærere er skuffet over utallige lønnsoppgjør. Jeg forstår at man er sinna og skuffet over KS som arbeidsgiver. Jeg deler imidlertid ikke synsunket om at dette er dårlig timing og at man på en måte løper ærend for KS. Jeg mener vi må jobbe for begge deler. Lønn er helt klart viktig, men Utdanningsforbundet skal også ha hånda på rattet når det gjelder utdanningspolitikk. Det er press fra mange grupper og på mange områder, enten det er elever, foreldre, politikere eller andre. Vi skal stå stødig i ulike diskusjoner og faget er en stor del av hverdagen vår. Jeg gleder meg til å se hva disse fagforaene kan bli, sier hun.

Rekruttere og beholde

Hun mener også at å belyse fag kan være med på å rekruttere og beholde dyktige lærere som medlemmer i videregående opplæring.

- Utdanningsforbundet organiserer flest lektorer av alle lærerorganisasjonene. For mange av disse er faget det viktigste, og det har ikke vært rom for å bruke dette engasjementet innad i Utdanningsforbundet. Det er det nå. Det er vi som er profesjonen, det er vi som skal gå i front. Jeg mener Utdanningsforbundets engasjement for faget viser at vi er fremtidens organisasjon for lektorer. I tillegg kan disse fagforaene bli bindeledd mellom medlemsgrupper og skoleslag. Jeg håper at medlemmer i ulike deler av utdanningssystemet vil bidra inn i dette.  Jeg har troa på at dette blir veldig bra, sier hun.

Eline håper at noen ved klubben ved Hamar katedralskole vil melde seg interessert. Selv har hun ingen av disse fagene i fagkretsen sin i dag.

- Jeg oppfordrer tillitsvalgte ved Hamar katedralskole, og ved alle andre skoler, å ta opp dette i klubben og motivere til deltagelse. Det som er beskrevet fra Utdanningsforbundet om fagforaene ser spennende ut, og her har man mulighet til å forme noe for fremtiden. Det har tatt tid, men nå er det i gang. Jeg gleder med til å følge fortsettelsen, sier hun.