Samlet inn over 300 underskrifter til støtte for lærerstreiken

Shahla Hdadd går i andreklasse på KDA (Kunst, design og arkitektur) ved Gjøvik videregående skole. Hun har samlet inn over 300 underskrifter blant medelevene sine for å vise støtte til de streikende lærerne.

Hun er selv rammet av streiken og har flere fag som ikke avholdes da hennes faglærere er tatt ut i streik. Allikevel har hun brukt mange timer og flere dager på å gi informasjon om streiken og be medelever signere på støtte til lærerne.

Jeg ville vise lærerne at elevene støtter dem og er på deres side. Vi er unge og har makt dersom vi bruker stemmene vi har. Vi trenger gode lærere for å nå våre mål, dersom vi skal bli ingeniører, leger, advokater eller andre yrker.

Demokrati og demokratiforståelse

Hun har lært om demokrati og demokratiforståelse på skolen. Makt og påvirkning har de lært mye om. For Shahla var det naturlig å få med medelever på å forstå bakgrunnen for streiken, og viktigheten av å støtte opp om kravet til en kvalifisert lærer i alle fag.

- Når jeg gikk rundt og snakket med elever, kom det fram at ikke alle forstod eller hadde satt seg inn i bakgrunnen for streiken. Noen er kanskje glade for å få litt fri, mens mange ser viktigheten av god skolegang og ønsker å få tilbake undervisningen så raskt som mulig. De som har skrevet under er fra alle klassetrinn og elever fra alle linjer ved skolen. Jeg mener ungdommer må begynne å bruke makten sin oftere. Vi må ta del i samfunnet, sier hun.

Hun er tydelig på at streiken får konsekvenser for elevene, allikevel støtter hun lærenes kamp for høyere lønn.

- Jeg ønsker at lærere skal få bedre betalt. Jeg synes det er viktig at våre lærere er kvalifisert til å undervise oss. Vi trenger lærere som kan faget sitt og som er flinke til å lære bort. Elevene merker dersom en lærer ikke er kvalifisert, det blir vanskeligere å følge med, sier hun.

Elevstemmen må høres

Shahla har som mål å bli advokat, og er bevisst på hvilken makt hun ønsker å ha i samfunnet.

Jeg har lært på skolen hva makt er, og hvordan en kan bruke makt. Jeg ønsker å være bevisst på hva jeg kan bruke min stemme til. Jeg leser at mange, særlig foreldre, snakker om at lærerne må ta ansvar, avslutte streiken og komme tilbake til klasserommet. Jeg ser det ikke på samme måten. Jeg vil også at streiken skal avsluttes, men mener at lærerne ikke er egoistiske. De benytter nå muligheten til å vise alle viktigheten av gode lærere. Det ville jeg støtte med denne underskriftkampanjen.

Hun merker godt at dagene går, og blir også stresset på hva dette kan bety for eksamen.

- Vi er mange som mister mye undervisning. I tillegg mister vi den emosjonelle støtten som vi får fra lærerne våre. Den er også kjempeviktig. Jeg har lærere som svarer meg på en sms sent på kvelden om det er behov for det. Jeg vil at lærerne skal få god behandling, slik at de velger å fortsette å være lærere. Det kan få betydning for flere av oss unge også, om vi velger å bli lærere, sier hun.

Selv om hun støtter streiken, håper hun at den snart slutter.

- Jeg blir stresset over all undervisning som vi går glipp av og som vi ikke rekker å ta igjen. Det kommer jo en eksamen etter hvert. Vi er redde for at vi ikke får gjennomgått alle tema som vi skal, sier hun.

Det varmer med støtte

Arbeidsplasstilllitsvalgt og klubbleder ved Gjøvik videregående skole, Nicole Robillard, synes det er flott med elever som engasjerer seg og takker for støtten.

- Jeg synes det er fantastisk at Shahla på eget initiativ har bestemt seg for å gjøre dette. Det er godt å vite at vi har elevene med på laget. Alle trenger å høre elevenes perspektiv, sier Nicole.

Aud Heiberg, lokallagsleder og streikeleder i Gjøvik synes også det er helt fantastisk at elever tar et slikt initiativ.

- Det er gledelig å høre hennes refleksjoner om de gode lærerne, og det viser hvor viktig det er med kvalifiserte lærere. Hun har nok helt rett i at alle ikke har fått med seg hele bakgrunnen for streiken, og her har hun gjort en god jobb med å orientere medelever. Det varmer at elevene støtter streiken. Streiken handler jo også om dem, både nå og i fremtiden, sier Aud.

Imponert over engasjementet

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe er imponert over måten Shahla håndterer sitt engasjement.

- I overordnet del er begrepene demokrati og medvirkning trukket frem som noe av det viktigste skolen skal jobbe med. Det Shalha her gjør, er kanskje det beste beviset på hvorfor kvalifiserte lærere skal jobbe med elever, og hvor viktig det er å dyrke frem aktiv deltakelse i samfunnet. Å bruke sin individuelle stemme til å snakke om ting man brenner for en viktig lekse for oss alle. Når vi ser og opplever forhold vi ikke aksepterer, må vi ta ordet fatt. Akkurat slik Shahla har gjort. Dette er demokratiet i praksis, og et tydelig bevis på at våre elever blir ansvarlige samfunnsborgere. Jeg vil takke elevene på Gjøvik videregående for den støtten de nå viser, og oppfordrer alle med et ønske om forandring til å bruke stemmen sin og ta samfunnsansvar, sier han.

 

 

Les også:

Foto av tre elever i et klasserom med en gestikulerende lærer i bakgrunnen.

Ni av ti foreldre ønsker lærerutdannede lærere

Hele ni av ti mener det er viktig at barna deres undervises av lærere med lærerutdanning, ifølge en ny undersøkelse. Samtidig er det få foreldre som vet om barnas lærere har lærerutdanning eller ikke.

12.09.2022

Mange streikende lærere i Bergen. De står ute, og har på seg hvite streike-t-skjorter. Utdanningsforbundets mange faner vaier i vinden.

Syv av ti støtter lærerstreiken

– Det er godt vi har stor støtte i befolkningen, sier Steffen Handal om den ferske undersøkelsen som viser at 70 prosent av befolkningen støtter lærerstreiken.

01.09.2022

Bilde av Thore Johan Nærbøe ved siden av en roll up med Utdanningsforbundet Innlandet på

Til bekymrede foreldre

Thore Johan Nærbøe synes det gjør dypt inntrykk å lese innlegg fra foreldre i avisen. - Å ha barn hjemme som ikke får det tilbudet en har krav på, eller den oppfølgingen de trenger, er en situasjon ingen av medlemmene i Utdanningsforbundet ønsker, sier han.

08.09.2022