Ni av ti foreldre ønsker lærerutdannede lærere

Hele ni av ti mener det er viktig at barna deres undervises av lærere med lærerutdanning, ifølge en ny undersøkelse. Samtidig er det få foreldre som vet om barnas lærere har lærerutdanning eller ikke.

Elever og foreldre kjenner i liten grad til hvilken kompetanse undervisningspersonellet på skolene har. Det viser en undersøkelse Respons analyse har gjennomført på vegne av Utdanningsforbundet.

  • Når foreldrene får spørsmål om de får beskjed fra skolen om en fast ansatt lærer eller kontaktlærer har godkjent lærerutdanning eller ikke, svarer de aller fleste nei: 85 prosent av foreldrene i videregående, 74 prosent av foreldrene i ungdomsskolene og 72 prosent av foreldrene i barneskolene får ingen informasjon om dette.

  • Det er enda færre foreldre som får vite om vikarene på skolen har godkjent lærerutdanning eller ikke: Foreldrene til 85 prosent på barnetrinnet, 89 prosent på ungdomstrinnet og 91 prosent på videregående svarer at de aldri får beskjed om vikarer har godkjent lærerutdanning eller ikke.

Les hele undersøkelsen

Foreldre ønsker lærerutdannede lærere

Samtidig er det liten tvil om at de fleste foreldre vil at barna deres skal undervises av lærere med lærerutdanning.

23 prosent av foreldrene svarer at de er helt enige i at det er et problem at personer uten lærerutdanning kan jobbe som lærere i skolen. 39 prosent er delvis enige. 20 prosent er delvis uenige, mens 8 prosent er helt uenige.

Funnene understreker viktigheten av at informasjonen om lærernes kompetanse når ut til foreldrene, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

– 9 av 10 foreldre mener at lærerutdanning er viktig, og flertallet av foreldrene mener det er et problem at personer uten lærerutdanning kan jobbe som lærere i skolen. Men det er mange som ikke vet om det gjelder for lærerne som underviser barna deres.

Han kaller det «problematisk» at mange ikke får kjennskap til om barnet deres har en lærerutdannet lærer.

– Denne undersøkelsen viser hvor viktig det er at informasjon om lærernes kompetanse kommer fram til foreldrene og at vi faktisk får en debatt i offentligheten om praksisen med at ikke-lærere får et så stort ansvar som elevens utdanning faktisk er, sier Handal. 

Han oppfordrer elever og lærere til å ta grep hvis de opplever at undervisningspersonell ikke har den nødvendige utdanningen. 

– Man må ta det opp med skolens ledelse. Og skoleledere må ta det videre til politikere og skolemyndigheter. Det kan ikke bare være i festtaler at det understrekes at lærere er den viktigste forutsetningen for elevenes læring og danning, sier Handal. 

Undersøkelsen er også omtalt i Dagsavisen 11. september