Nord-Odal kommunestyre oppfordrer til at KS gjenoppretter tilliten

I en interpellasjon vedtatt i kommunestyret i Nord-Odal i går oppfordrer politikerne at KS som ansvarlig arbeidsgiver gjenoppretter tilliten de har mistet. I tillegg mener de KS må anerkjenne at man må ha en godkjent lærerutdanning for å kalle seg lærer.

Det er Nord-Odal Senterparti med ordfører Ragnhild Haagenrud Moen i spissen, sammen med Nord-Odal SV og Nord-Odal Arbeiderparti som står bak interpellasjonen som fikk flertall i kommunestyret i går. Ordfører Moen har tidligere vært ute og kritisert KS i saken i et innlegg i Glåmdalen.

Kontaktperson for videregående opplæring, Gry Rollag Føsker, bor i Nord-Odal kommune. Hun mener det er bra at politikere nå retter kritikken dit den hører hjemme, -hos KS.

- Jeg er kjenner at jeg er stolt av kommunen min. Det er på sin plass at politikere roper høyt om den situasjonen som vi står i. Jeg synes politikere i Nord-Odal tar sin rolle som skoleeier på alvor med denne interpellasjonen. De forsøker å være en del av løsningen på en vanskelig situasjon som skole-Norge står i. Nord-Odal er en liten kommune som har problemer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og her viser de at KS må ta ansvar, sier hun.

Sterk kritikk av KS

I interpellasjonen er det beskrevet at «KS har som mål å effektivisere. Skolene er ribbet for ekstra ressurser og presset på lærerne blir stadig sterkere. Arbeidsoppgavene blir flere. Lærerne har ikke hatt reallønnsvekst på seks år». Nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet Torill Beitdokken mener politikere i Nord-Odal kommune kommer med en presis beskrivelse av virkeligheten som lærere kjenner seg igjen.

- Her har vi et eksempel på politikere som bruker sine stemmer konstruktivt for å sende KS tilbake til forhandlingsbordet. Dette viser også med all tydelighet at det murrer blant kommunepolitikere i Innlandet. Det er stadig flere som i samtaler med oss kritiserer KS sin håndtering av situasjonen, sier hun.

Uttalelsen, som er på en side, inneholder sterk kritikk av KS sin håndtering av konflikten: «KS innser ikke sitt ansvar for kommunene og de fraskriver seg ansvaret for elevene. De skyver ansvaret over på skoleeierne og lærerne. Vi er politikere og skoleeiere. Vi må si fra til KS at dette går i feil retning! Skal vi satse på elevene, må vi satse på lærerne!», er det beskrevet i den vedtatte uttalelsen.

Interpellasjon fikk ikke støtte i Elverum

Kommunestyret i Elverum hadde også møte i går. 10 kommunestyrerepresentanter stemte for interpellasjonen som MDG hadde meldt som sak. Det var MDG selv og Senterpartiet som støttet vedtaket. De andre partiene ønsket ikke å komme med kritikk av KS nå. Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Elverum er skuffet og oppgitt over resultatet.

Bilde av Gunhild Grindjordet
Lokallagsleder i Elverum, Gunhild Grindjordet, mener det er for seint å gjøre noe etter oppgjøret. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

- Flertallet av kommunestyrerepresentantene mente at de ikke kunne støtte interpellasjonen fordi det er opp til partene å finne en løsning. På denne måten sørger de for å distanse seg fra oppgjøret, og vil ikke være en del av løsningen. Flere sa at de vil gjøre noe i etterkant av oppgjøret. Det sa de forrige gang også, men det har jo ikke skjedd noe siden da. Vi kan ikke vente på neste gang. Jeg er skuffet over at våre politikere ikke ser at de kan spille en rolle her, sier hun.

Dialog med mange politikere

Utdanningsforbundet Innlandet har i dag samlet lokallagsledere fra hele fylket. Mange har snakket med ordførerne sine og andre kommunestyrepolitikere lokalt. Elin Amlien Lorentzen, lokallagsleder i Vestre Toten har hatt dialog med sin ordfører i Vestre Toten.

Bilde av Elin Amlien Lorentzen
Lokallagsleder i Vestre Toten, Elin Amlien Lorentzen har konstruktive samtaler med politikere. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

- Jeg har snakket med vår ordfører fra Arbeiderpartier og opplever at han er positiv til å sende en oppfordring til KS om å komme tilbake til forhandlingsbordet. Det er likevel tydelig i samtale med ulike politikere at mange kvier seg for å «blande seg inn i tarifforhandlingene». Vi har sendt et åpent brev til alle i kommunestyrene i vår region og har fått noen tilbakemeldinger om at det opplevdes ubehagelig å få brev fra oss. Jeg tenker at det kan handle om at de forstår at de faktisk har et ansvar for den situasjonen vi står i, sier hun.

Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Innlandet har i disse dager mange samtaler med politikere på ulike nivåer. Gry Rollag Føsker sier at det er viktige samtaler.

- Vi vet at flere politikere tar opp saken internt i partiene sine. Vi opplever mye forståelse og støtte, men jeg opplever også at enkelte politikere er redde for å gjøre noe feil. De vil ikke bli beskyldt for å blande seg inn i et lønnsoppgjør. Dette er det lett å forstå, men kampen om fremtidens skole står faktisk nå. Jeg synes politikere skal se til Nord-Odal, sier hun.