Interpellasjon fra MDG i Elverum

MDG i Elverum har meldt en interpellasjon til kommende kommunestyremøte 21. september. Interpellasjonen blir sendt etter at MDG ikke fikk anledning til å diskutere streiken i formannskapet 7. september.

MDG politiker, Gjermund Gjestvang meldte først saken under eventuelt til Formannskapsmøte 7. september hvor han ønsket at kommunen skulle ta en debatt om den pågående streiken. Lokallagsleder i Elverum, Gunhild Grindjordet, var til stede på dette møtet.

- Vi hadde fått informasjon om at MDG ønsket å fremme en slik sak til Formannskapet og møtte opp for å få med oss debatten. Saken ble fremmet under eventuelt og det var flere politikere som ønsket å si noe. Kommunedirektøren tok imidlertid ordet og fortalte politikerne at administrasjonen hadde fått fullmakt til å svare på uravstemningen, og at politikerne dermed er ferdige med saken, sier hun.

Det ble derfor ingen debatt, og heller ingen involvering eller meningsutveksling om saken.

- Min opplevelse var at flere politikere ønsket å debattere saken, og var villige til å støtte MDG, men at de ikke fikk anledning. Da kommunedirektøren hadde sagt sitt, valgte de å høre på han, sier Gunhild.

Ikke mandat til å nedprioritere lærere

Da Elverum kommune behandlet debattheftet i formannskapet i februar, var ikke Utdanningsforbundet til stede. Gunhild mener allikevel at vedtaket som ble fattet ikke gir KS mandat til å nedprioritere lærerne nok engang. Hun mener også at politikere som ønsker å rette en henvendelse til KS, ikke bør stoppe av kommunedirektøren.

- Forslaget til vedtak fra MDG, som de ville ha med formannskapet på var "Elverum kommune bør rette en henvendelse til KS vedrørende streiken i utdanningssektoren hvor lærerne har vært lønnstapere i offentlig sektor i seks år på rad (underbygget i flere eposter fra Utdanningsforbundet sitt lokallag til gruppelederne). Det er rekrutteringsutfordringer og stor mangel på lærere med godkjent utdanning i dagens skole, dette må vektlegges i oppgjøret for å bedre rekruttering og attraktivitet. KS må bidra mer til å få slutt på streiken». Dette blir altså ikke realitetsbehandlet, noe jeg synes er alvorlig, sier hun.

MDG i Elverum gir seg imidlertid ikke med dette. De har nå sendt en interpellasjon til kommunestyret 21. september. Det betyr at kommunestyret vil få en mulighet til å debattere og stemme over saken.

I Interpellasjonen er det blant annet beskrevet at «KS, som forhandler på vegne av kommunene, viser lite vilje til å løse denne konflikten. Dette på tross av at det er programfestet hos alle partier at man vil satse på skolen. Da vi i Elverum kommune sendte inn innspill til KS-debatthefte i februar 2022 svarte vi følgende på hvilke grupper vi mente burde prioriteres: «I Elverum opplever vi utfordringer med å rekruttere innenfor stillingsgrupper med høgskole-/universitetsutdanning. Det er derfor ønskelig at disse stillingsgruppene prioriteres.» MDG finner det vanskelig å se at hele spekteret av disse stillingsgruppene er prioritert i dette lønnsoppgjøret».

Gunhild Grindjordet er glad for at MDG fortsatt jobber med denne saken.

- Jeg er glad for at Elverum har politikere som ikke gir seg og fortsetter å fremme saker som de mener det er viktig at de som politikere har en mening om. Jeg håper de andre partiene i Elverum også er sitt ansvar bevisst som skoleeier og som arbeidsgiver for alle våre medlemmer, sier hun

Hun mener det også må være mulig å endre mening, når en ser fasiten på lønnsoppgjøret.

- Jeg tenker det er klokt å endre holdning, når en ser konsekvensene og utfordringene som skole-Norge står i. Det er viktig med politikere som tar ansvar. Uravstemningsdokumentet har ikke vært politisk behandlet. Det burde ikke være overlatt til administrasjonen alene, sier hun.

Kommunestyremøte 21. september

Kommunestyremøtet avholdes onsdag 21.9. Gunhild Grindjordet oppfordrer medlemmene til å møte opp og fortelle politikerne hvilket veiskille vi står overfor i norsk skole.

- Jeg registrerer at politikere i andre kommuner, som ordfører i Nord-Odal, politikere i Nesodden og andre steder uttale seg om streiken og at KS må komme på banen. Helgens møte mellom lærerorganisasjonene og KS viser at KS trenger et nytt mandat. Nå håper jeg at våre politikere også tar dette ansvaret og ikke gjemmer seg bak begrepet «partene i arbeidslivet». De er en del av partene, nå må de være en del av løsningen, sier hun.