Dette er ikke bare en lærerstreik, det er et læreropprør

Etter nytt møte hos riksmekleren i helga er det fortsatt streik, og det er ingen umiddelbar løsning i sikte. Stadig flere ytrer seg med bekymring om situasjonen. Det synes fylkesleder Thore Johan Nærbøe er naturlig.

- Vi deler bekymringene til foreldre, elever, Barneombudet og andre som ønsker en slutt på denne streiken, og som vil ha lærere i klasserommene. Det er bra det er engasjement om skolen og utdanningene som tilbys elevene våre. Vi registrerer at politikere, med unntak fra politikere i Rødt, SV og Venstre, fortsatt ikke uttaler seg. Vi registrerer at de ikke vil mene noe eller delta i debatten. Lærere landet over registrerer at mange politikere holder seg helt unna det som nå er et læreropprør, sier han.

Politikere kan ikke gjemme seg bak forhandlingstekniske formuleringer

Fylkeslaget har kontaktet flere politikere for å høre hva de mener om konflikten og hva de og deres parti kan bidra med for å løse den.

- Vi har tidligere hatt flere fruktbare samtaler og diskusjoner med politikere i Innlandet. Mange av dem er enige i at det må satses på lærere for å få en god skole for alle elever. Men det er forut for forhandlingene. Selv om forhandlingene skal foregå mellom partene, kan det ikke frata en eneste politiker fra å jobbe for at egne politiske ambisjoner oppfylles. Da nytter det ikke å gjemme seg bak forhandlingstekniske formuleringer sier han.

KS, på sin side, mener de ikke har mandat til å endre noe, og at lærerne ikke kan streike seg til et bedre oppgjør på bekostning av andre som er på jobb i kommunal sektor. Thore Johan mener at disse uttalelsene viser at politikerne må komme på banen.

-  Vi er i en situasjon at 8000 lærere er i streik. 10% av norske elever rammes av denne konflikten. Det er allikevel rett det Guro Jabulisile Sibeko, tidligere lærer i Oslo-skolen skriver på sin Facebookprofil: Lærerstreiken er fremdeles ganske liten. 10% av elevene står uten lærer på grunn av streiken. Til vanlig står 20% uten lærer på grunn av KS sin manglende vilje til å rekruttere og beholde utdanna lærere». ». Så det alle nå ønsker seg tilbake til er en skolehverdag der nesten 1 av 5 mangler lærerutdanning. Norge har ikke råd til at ikke politikerne snakker om dette, sier han.

I Innlandet er lærere på Gjøvik inne i sin femte streikeuke. Streikeviljen er fortsatt stor.

- Det er krevende å være i streik. Det er krevende å ikke skulle bruke tiden sin med og på elever. Det er krevende å måtte argumentere for viktigheten av egen utdannelse. Men det er helt nødvendig. Det er KS som arbeidsgiver som setter Norske lærere i denne situasjonen. Og vi har politikere som sitter og ser på, sier Thore Johan.