Politiker, ta ansvar! Send KS tilbake til forhandlingsbordet

Lokallagene i Østre- og Vestre-Toten, Nordre- og Søndre Land, Gran og Gjøvik har henvendt seg til lokalpolitikerne med et åpent brev i avisen. De mener det er lokalpolitikerne som sitter med nøkkelen til løsning på streiken. De må bare tørre å bruke den.

Elin Amlien Lorentzen, lokallagsleder i Vestre Toten hadde allerede kontakt med politikere lokalt i juni i år.

- Etter at konflikten var et faktum sendte vi ut et brev, og hadde også møter med flere av de politiske partiene. Tema var KS sitt debatthefte og hva vår kommune hadde gitt av innspill. Min opplevelse er at politikerne ikke tydelig var bevisst på hva intensjonen med debattheftet de hadde svart på var, og at høringssvaret fra kommunen i stor grad var det samme som saksframlegget skrevet av vår kommunedirektør. Det samsvarer med det vår fylkesleder tidligere har funnet ut, sier hun.

Uravstemningen administrativt behandlet

KS gjentar ofte at de har god politisk støtte, både til mandatet, og til godkjenning av tariffoppgjøret gjennom uravstemningen. Elin kan bekrefte at dette i alle fall ikke stemmer for Vestre-Toten.

Portrettbilde av Elin Amlien Lorentzen
Elin Amlien Lorentzen er spent på hva lokalpolitikerne svarer. FOTO: Privat

- Uravstemningsdokumentet er ikke behandlet politisk i vår kommune. Dette har jeg fått bekreftet i en epost av kommunedirektøren selv. Kommunedirektører skriver til meg at «KS sitt hovedstyre er gitt mandat til kommunene til å gjennomføre tarifforhandlingene. De anbefalte opplegget og alle tre hovedsammenslutningen gikk også for opplegget. Samlet sett var dette derfor en kurant uravstemning å svare opp – og dermed ingen politisk sak». Det betyr jo at våre politikere faktisk ikke har fått sagt hva de mener om saken, selv om kommunedirektøren mener det i «i tråd med prioriteringer gitt av formannskapet». Jeg håper de nå tilkjennegir sin mening, overfor oss og alle våre medlemmer, sier hun.

Utålmodig lokallagsleder

Arne Olav Walbye, Lokallagsleder i Søndre Land, har til gode å få politikere i sin kommune i tale. Han er utålmodig på å få en respons.

- Jeg håper politikere nå kommer på banen raskt. Det er tross alt ikke den siste politikeren som får den største glorien. Her mener jeg at det handler om å drive politikken sin på en seriøs måte. Partiprogrammene sier jo sitt, det burde ikke være vanskelig å ta ordet i det offentlige ordskiftet sier han.

Arne Olav Walbye med kort
Arne Olav Walbye, under streikemarkeringen i Oslo. -Politikerne har nøkkelen, sier han. FOTO: Tone Stangnes Gjerstad

Han opplever, som Elin i Vestre Toten, at politikere har sovet i timen under behandlingen av debattheftet, og at det er det vi ser konsekvensen av nå.

KS sitt debatthefte var et rent temahefte for helse og omsorg. Det har selvsagt politikerne blitt påvirket av. Men har de virkelig bedt KS om å forhandle på en måte som gjør at lærerne taper igjen? 

Mandatet ikke hogget i stein

Lokallagsleder i Østre Toten, Linn Therese Myhrvold er aktiv på sosiale medier, og får med seg det meste av artikler om streiken. Hun reagerer kraftig på at styreleder i KS går ut og forteller at Utdanningsforbundet ikke vil nå igjennom med noen ting.

- Jeg lurer på om politikere tenker at det er de som styrer KS, eller om det faktisk er motsatt. Et mandat er ikke hogget i stein, og med mindre våre lokalpolitikere stiller seg bak KS sin retorikk og behandling av lærerne i denne konflikten, så er det på tide å ta til motmæle. Våre medlemmer har rett til å vite hva lokal arbeidsgiver mener i denne saken, sier hun.

Hun har ikke funnet noe sted i svaret fra Østre-Toten til KS at lærere skal nedprioriteres.

- For andre året på rad har vi færre søknader til lærerstillinger. I fjor var det forventet da vi var i overgang mellom fireårig utdanning og masterutdanning. At det også i år skulle være en halvering av søkere kom overaskende på både oss og arbeidsgiver. Det er alarmerende. Jeg avventer å høre fra politikere i Østre-Toten om de mener at KS sin behandling av lærere er svaret på de utfordringene vil kommer til å få fremover, sier hun.

Kampen om fremtidens skole står nå

Lokallagslederne vil følge nøye med i arbeidet med å ferdigstille partiprogrammene for neste års kommune- og fylkestingsvalg.

- Vi skriver det i innlegget vårt: «Kampen om fremtidens skole, den står nemlig her og nå – ikke neste år. Dersom lovord og fagre formuleringer om skole, lærere og utdanning skal fremstå med troverdighet, er dere nødt til å vise at dere mener alvor og tar ansvar». Vi trenger ikke nye ambisjoner fra politikere på vegne av skolen, hvis de ikke går inn og mener noe i en avgjørende streik for norske lærere. Lærere slutter, lærere velger andre yrker, og ungdommene våre søker ikke lærerutdanningen. Krisen er nå, og KS har allerede sagt at de ikke vil løse den. Det er bare politikerne våre igjen sier Linn Therese.

Hele innlegget kan leses her (ekstern lenke).

Les også:

Bilde av to gule postit-lapper hvor det er beskrevet regnedtykke for lønn for lektor og adjunkt.

For en neve tusenlapper mindre?

Lokallagsleder i Engerdal, Jo-Gaute Åsgård har funnet ut at han reelt sett har mindre å rutte med nå enn da han var nyutdannet. Ved å indeksregulere lønna fra 2016 ser han at han har 1000 kroner mindre i måneden enn det KS vil betale han i 2022.

14.09.2022

Bilde av lokallagsleder Gunhild Grindjordet og nestleder Roar Busterud med banner som sier skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne

Når blir det fare for helsa?

På lederplass med tittel «Når blir det fare for helsa?» uttrykker Østlendingen bekymring for de sårbare elevene, og gjentar KS sitt argument om at «det bare er lærerne som ikke kom til enighet». Lokallaget i Elverum har svart på tiltale.

09.09.2022