Krevende situasjon å stå i

Søndag ble det klart at streiken fortsetter. Streikeleder og lokallagsleder på Gjøvik, Aud Heiberg er oppgitt, men klar til å stå løpet ut.

Søndag ble det nok en gang brudd i møte mellom lærerorganisasjonene og KS. Streikeleder Aud Heiberg hadde et håp om at helgens samtaler ville resultere i en løsning. Det skjedde ikke.

- Vi streiker for en viktig sak, så vi holder motet og trykket oppe. Samtidig var det nok mange som ønsket at det skulle komme en løsning slik at vi kan gå tilbake til elevene våre, sier hun.

Hun er tydelig på at det er stor støtte til ledelsen i Utdanningsforbundet.

Vi har fått knapper og glansbilder før. Vi har tapt i seks lønnsoppgjør på rad. Vi mangler 1000 lærere i Innlandet. Det må gjøres noe nå. Det kan ikke nok en gang bli «neste gang». Det holder ikke. Nok er nok.

Politikere må på banen

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe sier at situasjonen er krevende.

- Etter mekling i ni timer, fordelt over to dager, gikk partene igjen fra riksmeklerens bord uten å ha funnet en løsning. Resultatet er at 8500 lærere fortsatt er i streik i dag. Det er klart at det begynner å tære på nå for mange. Å være i streik er ingen enkelt situasjon, verken for de som streiker eller de som streiken berører. Dette er en vanskelig og dyp krise for skole-Norge, sier han.

Steffen Handal, beskriver på nettsidene til Utdanningsforbundet at KS mangler mandat for å gjøre det som skal til for å løse konflikten. Thore Johan mener alle med interesse for skolen nå må fortelle KS at det er på tide at de snur.

- Våre undersøkelser viser at mandatet fra Innlandet ikke står fjellstøtt. Diskusjonene blant politikere i kommunene har vært korte, og tematikken som KS løftet fram handlet om helse og omsorg. Mange av politikerne vi har snakket med kjenner seg ikke igjen i at lærere skulle nedprioriteres, tvert imot, lærere lå inne i gruppen høgskoleutdannede som flere kommuner har beskrevet at er vanskelig å rekruttere, sier han.

Han registrere at politikere i noen kommuner ikke ønsker å uttale seg om situasjonen fordi de har gitt mandat til KS å håndtere lønnsoppgjøret.

- Jeg har forståelse for at lønnsforhandlinger ikke skal være partipolitikk, men vi ved et veiskille for skolen i Norge. Situasjonen er alvorlig. Dette er ikke et hvilket som helst lønnsoppgjør. Det er sjette gangen lærere blir nedprioritert. Skole-Norge har ikke råd til at politikere sitter på gjerdet nå. Jeg mener flere bør gjøre som Nord-Odal kommunes politikere har gjort, be KS om å finne en løsning, sier han.