MDG Innlandet vil gi Gangsø økt handlingsrom

Regionkontakt i Innlandet MDG vil bidra til å gi Tor Arne Gangsø i KS økt handlingsrom slik at lærerstreiken kan avsluttes.

Kjetil Vangløkken, regionkontakt i Innlandet MDG, skriver i en epost til sine fylkes- og lokalpolitikere i MDG at de må bidra til å legge mer press på KS. Vangløkken viser til Kristiansand hvor MDG, sammen med Rødt og SV har gått sammen for å få kommunen til å starte opp igjen med forhandlingene med lærerne og finne en løsning på streiken.

I eposten beskrives videre at «det er uansvarlig av en organisasjon som representerer lokale skoleeiere at lærermangelen ikke blir forstått og tatt på alvor av KS. Dette er et problem for elevene. Nå må politikere med ambisjoner for skolen forstå at dette ikke kan fortsette.

Vi trenger drahjelp

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe er takknemlig for all drahjelp fra politikere.

- Vi snakker med mange politikere nå, både på fylkesplan og i kommunene. Det er godt å se at stadig flere politikere nå endelig kommer på banen for å gå KS i rette, for å få vår forhandlingsmotpart tilbake til bordet med et annet utgangspunkt enn hva de har vist til nå. Kommunestyret i Nord-Odal har oppfordret KS å komme på banen, MDG og Senterpartiet stemte for en interpellasjon i Elverum kommune, og MDG, SV og Venstre gjorde det samme i Søndre Land. I tillegg er det mange som forteller at de løfter bekymringen i eget parti, sier Thore Johan.

Historier fra kommunene

Lokallagsledere i Utdanningsforbundet var torsdag inne på møte hvor streik var et naturlig tema.

- Våre lokallagsledere har dialog med alle ordførere i disse dager. Det er lokal skoleeier som er øverste ansvarlig for skolen i kommunene. Vi har flere kommuner som sliter med rekrutteringen og som må ansette ukvalifiserte lærere. Tallene fra SSB forteller oss at det mangler lærere i 1 000 årsverk i Innlandet, og vi vet det det har blitt tilsatt flere inneværende skoleår. Vi mener at ordførere må rette opp bildet som KS skaper om at det ikke er rekrutteringsproblemer i skolen i Norge i dag. Vi vet at det er det, sier han.

Han har forståelse for at lokale politikere ikke skal «blande seg inn i forhandlingene», men at det nå handler det om å vise at mandatet ikke stemmer overens med det politikere faktisk mener ute i kommunene.

- Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, hevdet at mandatet til KS er gitt på bakgrunn av en svært grundig politisk behandling. Vi vet at i Innlandet er denne behandlingen diktert av KS, gjennom ferdigskrevne tekster og samkjøring av vedtak. Det er ikke mange av våre lokallag som rapporterer om at kommunen har gått inn og bedt KS om å nedprioritere lærere. Tvert imot. Mange har beskrevet at det er viktig å rekruttere ansatte med høgskoleutdanning. Lærerne er en del av denne gruppa. Politikerne må, som MDG beskriver, bidra til at KS får et økt handlingsrom til å avslutte streiken, sier han.

Debatthefte gir mandat

Det er mange lokallagsledere som også forteller at ikke alle politikere har vært bevisst på at det er KS sitt temahefte som danner grunnlaget for forhandlingene.

- Temaheftet til KS forut av forhandlingene løftet opp problemstillinger knyttet til helse og omsorg etter to år med pandemi. Når politikere i kommunestyrene får ferdige saksdokument med, med forslag til vedtak som administrasjoner på tvers av kommuner har samarbeidet om, er det også lett å forstå at ikke politikere stiller spørsmål ved virkelighetsbeskrivelsen. Der hvor politikere stiller spørsmål, som for eksempel i Åsnes, får de svar fra administrasjonen som ikke stemmer med virkeligheten, sier han.

Fra tirsdag 27. september vil om lag 8150 av Utdanningsforbundets medlemmer være i streik. Sunnfjord i Vestland er ny uttakskommune. Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen. I opptrappingen som ble annonsert i går, var det ingen nye uttak i Innlandet.