Fra student til ordinært medlem — hva skjer med forsikringene?

Første året etter endt utdanning betaler du ikke medlemskontingent. Så hvorfor får du likevel en faktura fra oss, og hva er en grunnforsikring? Hvis du har studentforsikring, har du kanskje også spørsmål om hva som skjer med den.

Du blir automatisk registrert med grunnforsikringen

Alle som melder seg inn som ordinært medlem Utdanningsforbundet etter endt utdanning, blir automatisk registrert med grunnforsikring. Den koster 888 kroner i året. 

Det første året etter avsluttet utdanning betaler du ikke medlemskontingent, du blir kun fakturert for grunnforsikringen.

Har du studentforsikring eller andre forsikringer i Utdanningsforbundet fra før, vil grunnforsikringen faktureres sammen med disse. Har du ikke forsikring fra før, vil du motta eFaktura dersom du har valgt "eFaktura fra alle" i din nettbank. Hvis ikke, får du faktura pr. post.

Ofte stilte spørsmål om overgang til ordinært medlem

Grunnforsikring er en kombinert livs- og ulykkesforsikring med svært gode vilkår og pris. Den danner også grunnlaget for alle personforsikringer du kan ha som ordinært medlem i Utdanningsforbundet.

Du kan reservere deg mot grunnforsikring, men da kreves det innlevering av helseopplysninger hvis du ønsker den ved en senere anledning. Har du studentforsikring, vil heller ikke uføreforsikringen videreføres når studentforsikringen konverteres ved hovedforfall, se neste punkt for mer informasjon.

Les mer om grunnforsikringen og hvordan du kan reservere deg.

Har du studentforsikring, vil denne gjelde fram til hovedforfall 31.12 det året du melder overgang til ordinært medlem.

Fra 01.01 vil da studentforsikringspakken konverteres/brytes opp i sine respektive deler. Du vil da ha følgende forsikringer til ordinære medlemspriser: 

  • Grunnforsikring
  • Reiseforsikring én person
  • Innboforsikring (med forsikringssum kr 3.000.000)
  • Uføreforsikring 5 G

Ulykkesforsikringen i studentforsikringen konverteres ikke, denne har du da i grunnforsikringen.  

Grunnforsikring er en såkalt «obligatorisk forsikring med reservasjonsrett». Denne meldes inn kollektivt uavhengig av medlemmenes helsetilstand, det er derfor ikke krav om helseerklæring. Det betyr også at den skal starte og stoppe samtidig som medlemskapet, dette følger av Forsikringsavtalelovens kapittel 19. Det er derfor ikke mulig å utsette oppstart av denne.

De som allerede har studentforsikring vil dermed ha grunnforsikring parallelt med denne en periode. Disse er to ulike forsikringer. Grunnforsikring er en kombinert livs- og ulykkesforsikring, mens studentforsikringen omfatter reise-, innbo-, uføre- og ulykkesforsikring.

Den eneste parallelldekningen vil dermed være ulykkesforsikring, men forskjellen er stor. Studentforsikringen har forsikringssum på kr 500.000, grunnforsikringen har nær 5 ganger så høy forsikringssum (24 G). Blir du invalid som følge av en ulykke som skjer når begge forsikringene er aktive, vil begge forsikringer gi rett til utbetaling etter vilkårene.

Dersom du har reservert deg mot grunnforsikring, vil ikke uføreforsikringen videreføres etter hovedforfall. Dette kan være uheldig for deg, fordi uføreforsikringen som konverteres fra studentforsikringen ikke har helsereservasjon. Søker du om uføreforsikring senere, kan du risikere å få avslag eller reservasjon dersom du har eksisterende eller tidligere helseutfordringer.  
 
Har du allerede reservert deg, men ønsker at uføreforsikringen videreføres, må du søke om grunnforsikring. Alternativt kan du kjøpe Person 3i1, da får du grunnforsikring automatisk. Etter at du har gjort dette, må du du kontakte oss, og be om at uføreforsikringen i studentforsikringen videreføres. Dette må gjøres senest 6 måneder etter at studentforsikringen er stoppet. 

Studentforsikringen inneholder en uføreforsikring på 5 G. Dersom du har separat uføreforsikring, vil denne utvides med 5 G når studentforsikringen konverteres ved hovedforfall 31.12. Har du kjøpt en separat uføreforsikring på f.eks. 15 G, vil du automatisk ha 20 G fra 01.01. Dette gjelder ikke hvis du har kjøpt uføreforsikring på 30 G, siden dette er maksimal forsikringssum. 

Studentforsikringen er en pakke som ikke kan endres. Mange studentmedlemmer med ektefelle/samboer/barn har derfor tegnet reiseforsikring for familie i tillegg. Når studentforsikringen konverteres ved hovedforfall, vil ikke reiseforsikring én person fornyes, dersom man har reiseforsikring for familie. 

Har du gjeld og/eller familie kan du ha behov for høyere forsikringssummer for livs- og uføreforsikring. Da har vi følgende alternativer:

Person 3i1

Denne gir en basisdekning på livs- og uføreforsikring i tillegg til det du allerede har. Her vil du også ha dekning for kritisk sykdom. Du kan lese mer på vår infoside om Person 3i1.

Tegne separat uføreforsikring

Å bli arbeidsufør kan være en stor økonomisk påkjenning, og det har ofte størst konsekvenser for unge i etableringsfasen. Skulle noe skje med deg, vil du være bedre rustet med en uføreforsikring tilpasset dine økonomiske behov. Du kan lese mer om temaet på vår infoside om uføreforsikring. Der får du også innspill til hva du bør tenke på ved valg av forsikringssum.

Tegne separat livsforsikring

Grunnforsikringen inneholder en livsforsikring på 5 G. Ønsker du en høyere forsikringssum, slik at dine etterlatte er bedre sikret dersom du skulle falle fra, kan du tegne livsforsikring i tillegg. Du kan lese mer om temaet på vår infoside om livsforsikring. Der får du også innspill til hva du bør tenke på ved valg av forsikringssum.

Du kan også forsikre familien

Ektefelle/samboer og hjemmeboende barn ut året de fyller 21 år er dekket for ulykkesskader gjennom grunnforsikringen. Du kan i tillegg tegne både livs- og uføreforsikring og Person 3i1 for ektefelle/samboer til samme gode vilkår og priser som du som medlem har gjennom Utdanningsforbundet. Er det barn i familien, kan du også kjøpe barneforsikring.