Fra student til ordinært medlem

Ved første arbeidsår etter trenger du ikke å betale medlemskontingent.

Du blir automatisk registrert med grunnforsikringen

Alle som melder seg inn i Utdanningsforbundet etter endt utdanning, blir automatisk registrert med en grunnforsikring. Den koster 74 kroner per måned, og betales normalt via lønnstrekk sammen med medlemskontingenten. Det første året etter avsluttet utdanning betaler du ikke medlemskontingent. Du faktureres kun for grunnforsikringen.

Har du studentforsikring eller andre forsikringer i Utdanningsforbundet fra før, vil grunnforsikringen faktureres på samme måte som disse. Har du ikke forsikring fra før, vil du motta faktura per post.

Av systemmessige årsaker vil det på Min side på udf.no, se ut som om det er lagt inn to grunnforsikringer i denne overgangsperioden. Du betaler selvsagt kun for én.

Se bort fra fakturagebyr på første faktura

Siden du ikke har hatt mulighet til å velge betalingsmåte før du fikk første faktura, kan du betale fakturaen uten fakturagebyr. Benytt tilsendt faktura, men trekk fra fakturagebyret på 49 kroner. 

For å unngå fakturagebyr neste gang, må du opprette elektronisk betaling, eFaktura eller Avtalegiro. Dette gjør du i nettbanken din i forbindelse med betaling av fakturaen.

Du kan når som helst opprette en avtale om eFaktura ved å søke frem Utdanningsforbundet som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse.

Hva er grunnforsikringen?

Grunnforsikring er en kombinert livs- og ulykkesforsikring med svært gode vilkår og gunstig pris. Den danner også grunnlaget for alle personforsikringer du kan ha som medlem i Utdanningsforbundet.

Kan jeg reservere meg?

Du kan reservere deg mot grunnforsikring, men da kreves det innlevering av helseopplysninger hvis du ønsker den ved en senere anledning. Har du studentforsikring, vil heller ikke uføreforsikringen videreføres når studentforsikringen konverteres ved hovedforfall, se neste punkt for mer informasjon.

Les mer om grunnforsikringen og hvordan du kan reservere deg her.

Studentforsikring gjelder ut året – hva skjer videre?

Har du studentforsikring, gjelder denne frem til hovedforfall 31.12 det året du avslutter studiet og melder overgang til ordinært medlem.

Fra 01.01 konverteres studentforsikringspakken til enkeltforsikringer, som du får til medlemspris. Du vil da ha følgende forsikringer:

  • Grunnforsikring
  • Reiseforsikring én person
  • Innboforsikring (med forsikringssum kr 3.000.000)
  • Uføreforsikring 5 G 

Ulykkesforsikringen i studentforsikringen konverteres ikke til en egen forsikring, men du har den allikevel innbakt i grunnforsikringen. 

Jeg har reservert meg mot grunnforsikring – hva skjer når studentforsikringen stopper?

Hvis du har reservert deg mot grunnforsikring, vil ikke uføreforsikringen videreføres etter hovedforfall. Dette kan være uheldig for deg, fordi uføreforsikringen som konverteres fra studentforsikringen ikke har helsereservasjon. Søker du om uføreforsikring senere, kan du risikere å få avslag eller reservasjon dersom du har sykdom eller andre helseplager når du søker eller har hatt det tidligere i livet. 

Har du allerede reservert deg, men ønsker at uføreforsikringen videreføres, må du søke om grunnforsikring. Alternativt kan du tegne Person 3i1 forsikring, da får du grunnforsikring automatisk. Etter at du har gjort dette, må du du kontakte oss, og be om at uføreforsikringen i studentforsikringen videreføres. Dette må gjøres senest 6 måneder etter at studentforsikringen er stoppet.

Hvorfor står det at jeg har 2 grunnforsikringer på Min side?

Det første året etter endt utdanning vil grunnforsikring bli fakturert. Deretter vil den normalt betales via lønnstrekk hos arbeidsgiver. I denne overgangsperioden vil det fremkomme 2 grunnforsikringer på Min side på udf.no. Den første vil ha stoppdato 31.07 eller 31.12, den andre vil startdato enten 01.08 eller 01.01 (dagen etter stoppdato på den første). Dette har kun systemmessige årsaker hos oss, du betaler kun for én grunnforsikring.

Jeg har tegnet separat uføreforsikring – hva skjer når studentforsikringen stopper?

Studentforsikringen inneholder en uføreforsikring på 5 G. Dersom du har tegnet separat uføreforsikring, vil denne utvides med 5 G når studentforsikringen konverteres ved hovedforfall 31.12. Har du tegnet en separat uføreforsikring på f.eks. 15 G, vil du automatisk ha 20 G fra 01.01.  Dette gjelder ikke hvis du har tegnet uføreforsikring på 30 G, siden dette er maksimal forsikringssum.

Jeg har reiseforsikring for familie – hva skjer når studentforsikringen stopper?

Studentforsikringen er en pakke som ikke kan endres. Mange studentmedlemmer med ektefelle/samboer/barn har derfor tegnet reiseforsikring for familie i tillegg. Når studentforsikringen konverteres ved hovedforfall, vil ikke reiseforsikring én person fornyes, dersom man har reiseforsikring for familie.

Trenger du større dekning for personforsikring?

Har du gjeld og/eller familie kan du ha behov for høyere forsikringssummer for livs- og uføreforsikring. Da har vi følgende alternativer:

Person 3i1

Denne gir en basisdekning på livs- og uføreforsikring i tillegg til det du allerede har. Her vil du også ha dekning for kritisk sykdom. Du kan lese mer på vår infoside om Person 3i1.

Tegne separat uføreforsikring

Å bli arbeidsufør kan være en stor økonomisk påkjenning, og det har ofte størst konsekvenser for unge i etableringsfasen. Skulle noe skje med deg, vil du være bedre rustet med en uføreforsikring tilpasset dine økonomiske behov. Du kan lese mer om temaet på vår infoside om uføreforsikring. Der får du også innspill til hva du bør tenke på ved valg av forsikringssum.

Tegne separat livsforsikring

Grunnforsikringen inneholder en livsforsikring på 5 G. Ønsker du en høyere forsikringssum, slik at dine etterlatte er bedre sikret dersom du skulle falle fra, kan du tegne livsforsikring i tillegg.  Du kan lese mer om temaet på vår infoside om livsforsikring. Der får du også innspill til hva du bør tenke på ved valg av forsikringssum.

Du kan også forsikre familien

Ektefelle/samboer og hjemmeboende barn ut året de fyller 21 år er dekket for ulykkesskader gjennom grunnforsikringen. Du kan i tillegg tegne både livs- og uføreforsikring og Person 3i1 for ektefelle/samboer til samme gode vilkår og priser som du som medlem har gjennom Utdanningsforbundet. Er det barn i familien, kan du også tegne barneforsikring.