«En fot i begge leire hadde vært ypperlig». En studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet

De fleste kandidatene innen offentlig ph.d.-ordning opplever stor interesse for forskningsprosjektene både på jobben og fra omgivelsene ellers. Særlig lærere er gode til å spre kompetansen de tilegner seg, og det er et argument for at flere av dem burde ta doktorgrad.

Last ned rapporten «En fot i begge leire hadde vært ypperlig». En studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet

Dette er blant funnene i denne rapporten, som presenterer resultater fra en studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet. Studien viser blant annet at kandidatene, arbeidsgivere og veiledere i stor grad er fornøyde med ordningen. Så å si alle ser på ordningen som et gode både for feltet og for seg selv, og uttrykker ønsker om at flere skal få muligheten fremover.

Ordningen med offentlig ph.d. startet opp i 2014. De seneste årene har antallet kandidater økt merkbart. Medio 2020 var det totalt 28 kandidater som ble definert å ha prosjekter innenfor utdanningsfeltet.

Offentlig ph.d.-ordningen i Norge inngår i en omfattende internasjonal trend der utvikling av nye typer doktorgradsutdanninger har preget de siste tiårene. Utviklingen innebærer et større skifte mot mer relevante og anvendte doktorgradsstudier som svar på flere samfunnsutfordringer, deriblant krav om og etterspørsel etter praksisorienterte og mer relevante doktorgrader.

Formålet med denne studien er å få økt kunnskap om kandidater, arbeidsgivere og veilederes erfaringer med offentlig ph.d.-ordningen i utdanningsfeltet så langt, og på bakgrunn av denne kunnskapen gjøre noen betraktninger rundt videreutvikling av ordningen. I et bredere perspektiv bidrar studien med innsikt i kompetansebygging i utdanningsfeltet, partnerskap mellom universiteter og høyskoler, barnehager, skoler og kommuner og fylkeskommuner, og til en tematisering av utvikling og bruk av (ny), relevant forskning i utdanningsfeltet.

Studien har blitt gjennomført i samarbeid mellom Senter for profesjonsstudier ved OsloMet og Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Studien har blitt utført på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Arbeidet med studien startet opp i juni 2020 og ble ferdigstilt i januar 2021.

Les også Offentlig sektor-ph.d. – en mulighet for lærere med mastergrad. Faktaark 2:2021