Vurdering av Solberg-regjeringens plattform i lys av Utdanningsforbundets politikk – ressurshefte for tillitsvalgte

Ved et regjeringsskifte blir det gjerne utarbeidet en erklæring om hovedlinjene i politikken som den nye regjeringen vil føre. En tiltredelseserklæring har stor betydning for en regjering. Det er gjerne målsettingene og prioriteringene i denne som regjeringen blir vurdert opp mot.

Last ned: Ressurshefte 3/2018: Vurdering av Solberg-regjeringens plattform i lys av Utdanningsforbundets politikk – ressurshefte for tillitsvalgte 

Blant annet som en følge av at Venstre gikk inn i Solberg-regjeringen etter stortingsvalget i 2017, er det utformet en ny politisk plattform. Den ble offentliggjort 14. januar 2018, om lag fire måneder etter at valgresultatet var klart. Regjeringens tiltredelseserklæring ble holdt for Stortinget 30. januar og debattert 31. januar.

Målet med ressursheftet

Hensikten med dette ressursheftet er å identifisere og vurdere de forslagene i den nye regjeringens politiske plattform som har størst betydning for Utdanningsforbundet. Sett i lys av forbundets politiske mål, kan disse vurderingene danne grunnlaget for politisk påvirkningsarbeid også lokalt og regionalt.

Ressursheftet er delt inn i tre hoveddeler. Den første hoveddelen er en overordnet vurdering av plattformen. Den andre vurderer forslag innenfor kunnskapskapitlet i plattformen, mens den tredje delen omhandler forslag som vi finner i andre kapitler i regjeringsplattformen.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.