Forslag til forenklinger i forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene

Vi støtter generelt arbeidet med å gjøre rammeplanene mer overordnet. Utdanningsforbundet mener forenklinger kan bidra til å tydeliggjøre felles elementer som alle lærerutdanninger skal inneholde og kompetansen alle nyutdannede lærere skal ha.

Generelle kommentarer

Utdanningsforbundet merker seg at rammeplanutvalget vektlegger å videreføre forskningsbaserte, profesjonsnære og praksisrettede lærerutdanninger, med unntak av foreslåtte endringer i yrkesfaglærerutdanningen. Utdanningsforbundet støtter linjen rammeplanutvalget legger seg på og mener samme linje bør holdes ovenfor yrkesfaglærerutdanningen.

Utdanningsforbundet er også fornøyd med sammensetningen av det hurtigarbeidende rammeplanutvalget. Vi ønsker spesielt å trekke frem den brede representasjonen av alle partnere i barnehage, skole og lærerutdanning i utvalget. Utdanningsforbundet mener at deltakelse av alle relevante partnere i et slikt arbeid er viktig for å oppnå et godt resultat og at dette kan være noe av grunnen til at utvalget er kommet frem til mange svært gode forslag til forenklinger. Utvalget skal ha honnør for det de klarte å få til innenfor de knappe tidsfristene for arbeidet. Dette er et viktig arbeid og endringer av rammeplaner kan potensielt få store konsekvenser for kompetansen til fremtidige lærere. Det er viktig at fremtidige rammeplanutvalg får tilstrekkelig med tid til å reflektere og diskutere sammen.

Av nettsidene om Arbeid med mer overordnet styring av lærerutdanningene står at formålet med å redusere rammeplanstyringen er både å styre mer i det store og mindre i det små, og at de som tilbyr og samarbeider om lærerutdanning skal få større frihet og fleksibilitet til å videreutvikle utdanningene.

Les mer: Utdanningsforbundet sin høringsuttalelse (pdf, 143 kB)