Forslag til krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv.

Barn i private barnehager skal ha tilgang til likeverdige tjenester som barn i kommunale barnehager, og de ansatte må ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår.

Barn i private barnehager skal ha tilgang til likeverdige tjenester som barn i kommunale barnehager, og de ansatte må ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Dette forutsetter at private barnehager har gode rammevilkår og en forutsigbar finansiering som er likeverdig med de kommunale barnehagene, samtidig som reguleringen sikrer at offentlige midler og foreldrebetaling blir brukt til formålet.

For å sikre at offentlige midler og foreldrebetaling blir brukt til formålet, må samfunnet og offentlige myndigheter ha innsikt i hvordan eierne av private barnehager forvalter felleskapets midler. Utdanningsforbundet er derfor glade for at Kunnskapsdepartementet over tid har arbeidet med dette feltet.

Utdanningsforbundet mener at departementet i høringsnotatet kommer med mange gode forslag som vil øke samfunnets mulighet til innsyn i økonomien til de private barnehage og vil kunne medføre bedre og mer effektive tilsyn. Men Utdanningsforbundet stiller seg ikke bak departementets hovedforslag om at det innføres et regnskapsmessig skille istedenfor et krav om selvstendig rettssubjekt.

Utdanningsforbundet mener departementet legger for stor vekt på interessene til eierne av de private kjedebarnehagene og for liten vekt på de brede samfunnsmessige gevinstene bedre regulering og tilsyn av de private barnehagene vil gi.

Les mer: vår høringsuttalelse (pdf)