Forslag til endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Utdanningsforbundet er fornøyd med at Kunnskapsdepartementet ønsker å tydeliggjøre hvordan kravene i §1-2 og §1-4 kan oppfylles. Det er av stor betydning for den enkelte arbeidstaker, for institusjonenes og arbeidstakerorganisasjonenes arbeid at forskriften praktiseres på en koordinert og mest mulig enhetlig måte.

4.3 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis

4.3.1 Hovedregel og unntak knyttet til utdanningsfaglig kompetanse

Utdanningsforbundet støtter at hovedregelen ved ansettelse i førsteamanuensisstilling er at grunnleggende kompetanse innen undervisning og veiledning skal være oppfylt på ansettelsestidspunktet. Utdanningsforbundet ønsker at unntaksreglene smales inn og tydeliggjøres. Hva disse spesielle unntakstilfellene kan være må eksemplifiseres.

4.3.3 Kompetansekrav for ansettelse i stilling som førsteamanuensis – program, kurs, Undervisning

Det foreslås at kompetansekravet for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fylles ved gjennomført program eller ved relevant kurs og egen praktisk undervisning.

Utdanningsforbundet støtter tydeliggjøringen av at et program på minimum 200 timer er likestilt med relevante kurs og egen praktisk undervisning for å oppfylle kompetansekravene. Dette forutsetter en tydeliggjøring av hva «relevante kurs og egen praktiske undervisning» skal inneholde. Vi har kartlagt at det er ulike praksiser med hensyn til hva som godkjennes som undervisningskompetanse, og mener derfor det må være noen nasjonale føringer, for eksempel gjennom eksempelliste. Det å ha pedagogikk i porteføljen (å ha lærer- eller barnehagelærerutdanning) bør kunne telle med som undervisningskompetanse, likeledes et visst antall år i undervisningsstilling.