Sentrale kurs

Sentrale kurs omfatter kurs for tillitsvalgte på både fylkesnivå og lokalplanet. Mange av kursene er knyttet til sentrale politiske satsinger i landsmøteperioden.