Temakurs

Dette er kurs innenfor utdanningspolitikk og lønns- og arbeidsvilkår. Kursene er rettet mot arbeidsplasstillitsvalgte som er ferdige med grunnopplæringen, lokallagstillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i lokallags- og fylkesstyrer. Det er fylkeslagene som holder de ulike temakursene.