1. nestleder Ann Mari Milo Lorentzen

Ann Mari Milo Lorentzen ble valgt som 1. nestleder i Utdanningsforbundet på landsmøtet i november 2023.

Ann Mari Milo Lorentzen har jobbet som pedagogisk leder i en kommunal barnehage i Tromsø. Hun var arbeidsplasstillitsvalgt i perioden 2009-2011, før hun ble hovedtillitsvalgt i 2011. I 2015 ble hun valgt inn i sentralstyret, hvor hun har sittet siden. Hun har blant annet ledet kontaktforum barnehage og Utvalg for Likestilling og mangfold. Hun har erfaring fra forhandlingsutvalget i PBL-området og var streikeleder under PBL-streiken i 2022.

Lorentzen har et bredt samfunnsengasjement både nasjonalt og internasjonalt, og hun har blant annet jobbet mye med likestillings- og mangfoldsspørsmål. Hun er opptatt av arbeidsforholdene til lærere, og mener rettighetene til lærerne vil kunne bli utfordret av en krevende økonomisk situasjon. Hun er bekymret for de lave søkertallene til lærerutdanningene. Lorentzen brenner for flere barnehagelærere og økt bemanningen i barnehagene.