1. nestleder Terje Skyvulstad

Terje Skyvulstad har vært 1. nestleder i Utdanningsforbundet siden 2012.

Skyvulstad har jobbet som lærer i 20 år, i både grunn- og videregående skole, med vekt på spesialundervisning. Fra 2003 til 2012 var han tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Østfold, først som hovedtillitsvalgt, så nestleder, og til slutt fylkesleder i seks år.

Han kom inn i sentralstyret i Utdanningsforbundet i 2012, og har hatt hovedansvaret for forhandlinger på de aller fleste tariffområder. Han har også vært nestleder i Unio i perioden 2013-2015, og sitter fortsatt i styret.

I tillegg har Skyvulstad en rekke styreverv, inkludert i Education International - Europa (ETUC), Nordiske Lärarorganisationers Samråd (NLS) og Sentralt Råd for Yrkesfag (SRY).

Terje Skyvulstad har gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg på landsmøtet i november 2023.

Terje Skyvulstad er født i 1957, er fra og bor i Sarpsborg.

Pressebilder Terje Skyvulstad

Terje Skyvulstad på Twitter