Sentralstyret

Dette er organisasjonens øverste utøvende myndighet, med ansvar for midler og fond. Sentralstyret leder den politiske virksomheten i organisasjonen i landsmøteperioden.

Sentralstyret har 13 representanter som velges av landsmøte. Dette omfatter leder, to nestledere og øvrige styremedlemmer. I tillegg er det valgt tre møtende vararepresentanter og fem ikke-møtende vararepresentanter.

Sentralstyret velger et arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette. Se vedtektene § 33.7

Under landsmøtet på Lillestrøm i november 2023 ble sentralstyret for inneværende landsmøteperiode valgt. Neste landsmøte er i 2027.

 

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

Leder, styre

Avbildet: Ann Mari Milo Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

1. nestleder, styre

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

2. nestleder, styre

Avbildet: Anita Holm Cirotzki
Anita Holm Cirotzki

Styremedlem

Avbildet: Christian Evenshaug
Christian Evenshaug

Styremedlem

Avbildet: Inger Grødem Haraldsen
Inger Grødem Haraldsen

Styremedlem

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland

Styremedlem

Avbildet: Maja Henriette Jensvoll
Maja Henriette Jensvoll

Styremedlem

Avbildet: Linn Therese Myhrvold
Linn Therese Myhrvold

Styremedlem

Avbildet: Thomas Nordgård
Thomas Nordgård

Styremedlem

Avbildet: Morten Skauen Sørmo
Morten Skauen Sørmo

Styremedlem

Avbildet: Ingeborg Lovise Tyse
Ingeborg Lovise Tyse

Styremedlem

Avbildet: Turid Buan Øfsti
Turid Buan Øfsti

Styremedlem

Avbildet: Stine Christensen Holtet
Stine Christensen Holtet

1. varamedlem

Avbildet: Monica Undseth
Monica Undseth

2. varamedlem

Avbildet: Marianne Rygg
Marianne Rygg

3. varamedlem

Avbildet: Silje Marie Bentzen
Silje Marie Bentzen

Ikke-møtende vara

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

Ikke-møtende vara

Avbildet: Kitty Marie Garborg
Kitty Marie Garborg

Ikke-møtende vara

Avbildet: Paul Ivar Pedersen
Paul Ivar Pedersen

Ikke-møtende vara

Avbildet: Renée Christin Røyneland
Renée Christin Røyneland

Ikke-møtende vara