Sentralstyret

Dette er organisasjonens øverste utøvende myndighet, med ansvar for midler og fond. Sentralstyret leder den politiske virksomheten i organisasjonen i landsmøteperioden.

Sentralstyret har 13 representanter som velges av landsmøte. Dette omfatter leder, to nestledere og øvrige styremedlemmer. I tillegg er det valgt tre møtende vararepresentanter og fem ikke-møtende vararepresentanter.

Sentralstyret velger et arbeidsutvalg (AU) blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette. Se vedtektene § 33.7

Under landsmøtet på Lillestrøm i november 2019 ble sentralstyret for inneværende landsmøteperiode valgt. Neste landsmøte er 6.-9. november 2023.

 

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder, styre

Avbildet: Terje Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder, styre

Avbildet: Hege Elisabeth Valås
Hege Elisabeth Valås

2. nestleder, styre

Avbildet: Inger Grødem Haraldsen
Inger Grødem Haraldsen

Medlem

Avbildet: Bente Haug
Bente Haug

Medlem

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland

Medlem

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Medlem

Avbildet: Tormod Korpås
Tormod Korpås

Medlem

Avbildet: Siri Skjæveland Lode
Siri Skjæveland Lode

Medlem

Avbildet: Ann Mari Milo Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

Medlem

Avbildet: Simon Mikael Malkenes
Simon Mikael Malkenes

Medlem

Avbildet: Terje Vilno
Terje Vilno

Medlem

Avbildet: Turid Buan Øfsti
Turid Buan Øfsti

Medlem