2. nestleder Hege Valås

Hege Valås har vært 2. nestleder i Utdanningsforbundet siden 2016.

Valås har sin arbeidsbakgrunn som pedagogisk leder i barnehage, og har hatt Romolslia barnehage i Trondheim som arbeidssted. Hun har lang organisasjonserfaring, blant annet som leder i Trondheim Førskolelærerlag, og senere styremedlem og nestleder i Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag.

Valås kom inn i sentralstyret i Utdanningsforbundet som varamedlem i 2007. Hun var da medlem i Utdanningspolitisk utvalg før hun ble fast medlem av sentralstyret i 2010, med ansvar for å lede Utvalg for organisasjonssaker. Hun har også vært kontaktperson for barnehage og ledet kontaktforum sentralt.

I tillegg til sentralstyrevervet sitter hun i dag blant annet i Fondsstyret i Utdanningsforbundet, i Unio-styret og i forhandlingsutvalget i Unio kommune.

Hege Valås har gitt beskjed om at hun ikke tar gjenvalg på landsmøtet i november 2023.

Hege Valås er født i 1967 i Lillehammer, bor i Trondheim og ukependler til Oslo.

Pressebilder Hege Valås

Hege Valås på Twitter