Fornyet tillit i valgkomiteen

I denne perioden har Aslak Stensrud, kontaktperson grunnskole i Utdanningsforbundet Innlandet sittet i sentral valgkomite. I forkant av landsmøtet har han også vært i valgkomiteens arbeidsutvalg. På landsmøtet i Lillestrøm fikk han fornyet tillit til å sitte i valgkomiteen også i neste periode.

Aslak Stensrud har vært tett på alle kandidater som stiller til valg i denne perioden og leverte, sammen med valgkomiteen en enstemmig innstilling på ny ledelse, nytt sentralstyre, kontrollkomiteen og representantskapet. På årsmøtet til Utdanningsforbundet Innlandet ble det vedtatt å foreslå Aslak til en ny periode i valgkomiteen.

Det er sentralstyret som innstiller til ny valgkomite, og i dag ble Aslak valgt for en ny periode.

Rannveig Theisen inn i kontrollkomiteen

Tidligere fylkesleder Rannveig Theisen ble valgt som medlem av kontrollkomiteen på landsmøtet i dag. Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret, fondsstyret, fylkesstyrene og lokallagsstyrene forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter, retningslinjer og årsmøter. Kontrollkomiteen skal videre påse at de aktuelle organisasjonsleddenes interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Fra landsmøtets talerstol ble Rannveig Theisen presentert på følgende måte.

- Rannveig Theisen er fra Innlandet og Østre-Toten. Hun har fartstid fra lokallag og fylkeslag siden 2002, både som medlem og leder. Theisen var fylkesleder i Oppland frem til sammenslåing av Oppland og Hedmark og startet som fylkesleder i Utdanningsforbundet Innlandet i 2019. Hun har også bak seg en periode i fondsstyret. Siden februar 2021 har Theisen vært ansatt i Østre-Toten kirkelige fellesråd.