For møtedeltakere

GoPlenum er applikasjonen Utdanningsforbundet bruker i gjennomføringen av fylkesårsmøter og landsmøtene sine. Vi bruker den også til gjennomføringen av digitale møter i organisasjonen, der det er nødvendig med votering.

Dette er en brukerveiledning for møtedeltakere/ delegater. 

Registrere versus Logg inn

Første gang skal du velge "Registrere", og legge inn registreringskode og mobilnummer. Deretter opprette passord.  

Når du har opprettet passord, skal du velge "Logg inn" med brukernavn du fikk i SMS + passord.  

GoPlenum - kom i gang

Når du skal delta i et møte, får du tilsendt en SMS med brukernavn og registreringskode. Du må da:

 • klikke på lenken i SMS'en
 • skrive inn registreringskoden (går ofte automatisk)
 • skrive inn mobilnummeret ditt
 • lage et passord som du husker

GP Innlogging mobil.jpg

 

Lenke til Registrere deg for å opprette passord

Har du ikke registrert deg med koden du har fått tilsendt, må du trykke "Registrer deg". Har du registrert deg tidligere, velger du "Logg inn". Har du glemt passordet ditt, benytt "Glemt passord"-funksjonen. 

Logg deg inn på PC eller nettbrett:

For å vite hvem som er tilstede i møtet og for at du skal få avgitt stemme, kjører dirigentene opprop via GoPlenum. Du skriver da inn koden som synes på skjermen i møtesalen/ Teams-møtet. 

Er linjen nederst gul, pågår oppropet fortsatt. Når dirigentene stopper oppropet, blir linjen blå og møtet er i gang. 

 1. Faner for forskjellige visninger
 2. Saklisten - med status
 3. Menylinjen som viser hva som skjer i møtet akkurat nå, og om du står på talerlisten.
 4. Talerlisten - be om ordet, replikk, svarreplikk eller til dagsorden. 
 5. Jeg - innstillinger

GoPlenum meny.png

 • Saksliste - oversikt over sakene og forslag i saken - med status.
 • Deltakere - oversikt over deltakerne/ delegatene med navn og delegatnummer.
 • Forslag - oversikt over forslagene dine med status. 
 • Fravær - denne bruker du for å søke om permisjoner. 

GP 3.PNG

Lenke til Faner

Forslag skrives i GoPlenum. Standard er at Fremme Forslag og Be om ordet er huket av. Når du lagrer forslaget, vil det bli synlig for de andre delegatene og du blir satt på talerlisten. Fremmet i denne sammenhengen er det samme som kunngjort. Du kan ikke slette eller redigere et forslag som har status Fremmet. Da må du gi beskjed til dirigentene i møtet. 

Utkast

Du kan starte på et forslag som du kan redigere på. Da fjerner du kryssene for "Fremme forslag" og "Be om ordet". Når du trykker "Lagre", blir forslaget lagret som utkast. Det er kun synlig for deg og dirigentene. Du kan redigere videre. Utkast vil ikke bli realitetsbehandlet, før du har fremmet det. Når du er klar, så huker du av for "Fremme forslag" og "Be om ordet" nede i bildet. Forslaget får da status "Fremmet". Det blir synlig for de andre delegatene og du blir satt på talerlisten. Det er laget en video nederst i artikkelen som viser dette. 

Fyll ut:

 • Henvisning til sak - denne blir automatisk fylt inn med pågående sak. Er det ingen pågående sak, må du velge riktig sak fra nedtrekksmenyen.
 • Taler/ forslagsstiller - ditt navn blir automatisk fylt ut.
 • Sak linjenr - skriv inn linjenummer fra saksdokumentet når dette feltet synes.
 • Nytt forslag - skrives inn i brødteksten med riktig formattering.

Lagre til slutt for å sende inn forslaget ditt. 

GP forsl.png

Du kan ikke slette forslaget ditt etter at det er fremmet, men du kan fjerne deg fra talerlisten. 

Har du flere forslag i samme sak, vil disse samles på talerlisten sånn at du legger dem frem samtidig fra talerstolen. Dette synes på talerlisten for salen slik:

GP Tale.PNG

Lenke til Fremme forslag

Har du forslag til ny kandidat, velger du person fra rullegardinmeny. "Fremme Forslag" og "Be om ordet" er huket av. Når du lagrer vil forslaget ditt bli synlig for de andre i møtet, og du blir satt på talerlisten. Fremmet i denne sammenhengen er det samme som kunngjort. Du kan ikke slette eller redigere et forslag som har status Fremmet. Da må du gi beskjed til dirigentene. 


GP Fremme forslag.jpg

Når du skal velge flere (mange) personer, må du flytte et og et navn opp til stemmeseddelen. Du kan velge mellom valgkomiteens innstilling og endringsforslagene som er kommet inn. Stemmesedlene er satt opp med parametre ut fra valgreglementet. Får du beskjed om at du har for få eller for mange av noen, må du fjerne en eller flere av de du har valgt og erstatte de med nye som oppfyller kriteriene. Når stemmeseddelen er riktig utfylt, kan du sende inn skjema. 

GP Stemmeseddel.PNG

Fra snakkeboblen nede til høyre kan du

 • fjerne deg fra talerlisten (dersom du har bedt om ordet)
 • be om ordet
 • be om replikk
 • be om svarreplikk
 • til forretningsorden/ dagsorden

Du blir satt på talerlisten, og du ser din egen status nederst på den blå linjen. 

GP ordet replikk.png

Dette skjer ofte i starten av et møte. Den vil forsvinne når dirigentene har stoppet oppropet. Gjør den ikke det, så forsøk å oppdatere nettleseren ved å trykke på den runde pilen. 

Klikk på det krysset øverst til høyre under Jeg.