GoPlenum

GoPlenum er navnet på applikasjonen Utdanningsforbundet bruker på landsmøtet og fylkesårsmøter. Pedagogstudentene bruker også dette i sine landsstyremøter og landsmøter.

Du må kontakte seksjon dokumentasjon og IKT når du skal bruke GoPlenum på et årsmøte. De oppretter møter i GoPlenum, og legger inn adminstratorer. 

I GoPlenum har du forskjellige roller:

  • Administratorer - de som legger inn saker og delegater. Har alle rettigheter, bortsett fra stemme-, forslags- og talerett. 
  • Dirigenter - de som viser GoPlenum under møtet. Har mange av de samme rettighetene som adminstratorer. 
  • Deltakere/ delegater - får tilsendt SMS når møtet åpnes. Kan komme med endringsforslag, be om ordet, replikk, til dagsorden og votere. 
  • Redaksjonskomité - kan sortere forslag som kommer inn, sette på behandling og laste opp nytt vedtak. 

GoPlenum er utviklet av svenske AFRY.   

Gå til innlogging i GoPlenum i Utdanningsforbundet. 

 

Avbildet: Håkon  Løvold
Håkon Løvold

IT-konsulent

Avbildet: Kristin Sandberg
Kristin Sandberg

Administrasjonskonsulent