Støre: – Å være lærer er et fag, et kall og en gjerning

Statsminister Jonas Gahr Støre betonet viktigheten av lærerutdanningen på Utdanningsforbundets landsmøte.

– Å være lærer er et fag, et kall og en gjerning. Det skal stilles krav i loven – har vi nå bestemt – om at man må ha lærerutdanning for å bli fast ansatt som lærer i skolen, sa Jonas Gahr Støre til stor applaus fra salen. 

At lærere skal ha lærerutdanning er et viktig prinsipp, understreket han.

– Det er praktiske utfordringer rundt hva man gjør når man ikke har tilgang på kvalifiserte søkere. Men jeg tror det er viktig at dette er normen. At vi sier at det er sånn det skal være fordi lærerutdanning er viktig, sa Støre. 

Han erkjente også at lærermangel er et problem: 

– Jeg tar det på største alvor at det er en lærermangel. Vi skal legge frem en strategi for hvordan rekrutteringen skal bli bedre. Jeg tror også på tanken om en mer desentralisert lærerutdanning og at vi gjør terskelen for å vende tilbake til yrket lavere, sa Støre.

Lover barnehage-løft

Regjeringen har lansert en ambisjon om 60 prosent barnehagelærer-dekning i norske barnehager. Støre kommenterte også dette i sin tale til landsmøtet: 

– Det gjør inntrykk på meg når jeg hører at ansatte i barnehagene har store utfordringer med sykefravær og lav bemanning. Med å få dagen til å gå opp.

– Vi vil få flere til å søke barnehagelærerutdanningen. Vårt mål om 60 prosent barnehagedekning innen 2030 står fast. Vi vil også gjøre det enklere for kommunene å prioritere opp bemanningen i sine barnehager, sa Støre, som samtidig pekte på at å få tak i høyt kvalifisere arbeidstakere er en utfordring i flere yrker.  

Støre vektla også flere temaer i sin tale til landsmøtet, som behovet for en mer variert og praktisk skole, å gjøre høyere utdanning mer tilgjengelig over hele landet, og mer kontroll med teknologi og skjermbruk i skolen.  

Ble utfordret av Handal

Etter talen hadde statsministeren en samtale med leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. Handal utfordret Støre på hvordan han ser på frontfagsmodellen, som over tid har slått skjevt ut for lærerne.  

– Jeg mener at frontfagsmodellen er et uttrykk for et fornuftig kompromiss. Men vi kan se på hvordan den virker og på behovet for endringer. Særlig for yrkene i velferdsstaten som vi er helt avhengige av, sa Støre.

Handal pekte også at det som blir målt gjennomgående får mer fokus enn det lærerne og elevene opplever som viktig. Støre svarte med å peke på regjeringens tillitsreform.

– De som praktiserer et yrke ser hva som trengs. Da skal de ikke oppleve at de har regler som forteller at de må gjøre noe helt annet. Vi må ha dialogen mellom oss på en slik måte at det dere ser som lærere tilflyter oss og at vi gjør noe med det. For eksempel bør vi nok ha en større grad av dialog rundt testing og prøver, hvis det er tilfeller der disse ikke gir mening, sa Støre. 

Takket Handal for innsatsen

Fra talerstolen takket statsminister Støre Steffen Handal for innsatsen etter åtte år som Utdanningsforbundets leder. Handal tar ikke gjenvalg. 

– Det har vært åtte år hvor vi har hatt god kontakt. Du har vært skarp, engasjert, kunnskapsrik og en god samtalepartner. Du har stått på, selv når det er tøft, som under pandemien, som var en unntakstilstand for skolene. Takk for innsatsen! sa Støre. 

Du kan se hele talen og samtalen med Handal ved å gå inn på strømmingen fra landsmøtet. Statsministeren taler fra kl. 14.30. Statsministerens kontor har lagt talen her.