Kunnskapsministeren: - Skal gi lærerne tillit

– Dere skal få forvalte kompetansen deres med tillit og pedagogisk handlingsrom i ryggen, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til norske lærere og barnehagelærere på Utdanningsforbundets landsmøte.

Den ferske kunnskapsministeren pekte på fire ambisjoner for skolen:

  1. – Vi skal fortsette å styrke fellesskolen, der ungene våre møter hverandre på tvers av bakgrunn, interesser og tro.
  2. – Vi skal gjøre skolen mer praktisk, variert og relevant, og forene det praktiske og teoretiske gjennom hele skoledagen.
  3. – Vi skal i enda større grad legge vekt på økt konsentrasjon i klasserommet.
  4. – Vi skal unngå mobilbruk som forstyrrer læringen. Her har jeg bedt Udir om en tydelig anbefaling om hvordan vi skal gjøre dette, sa Nessa Nordtun.

Les også: – Må involvera lærarane om mobilbruk

Hun røpte også at det i morgen vil komme forslag om krav til lærerutdanning ved tilsetting av lærere, som Utdanningsforbundet har jobbet for.  

Vil la lærere være lærere 

Noe av det beste vi kan gjøre i norsk skole fremover er å la lærere få være lærere, understreket Nessa Nordtun.

– Dere skal få forvalte kompetansen deres med tillit og pedagogisk handlingsrom i ryggen. Jeg mener at hverken foreldre eller politikere skal legge oss for mye opp i deres daglige arbeid i klasserommet. 

– Jeg vet at mange av dere må løse oppgaver som ikke hører til under lærerrollen. Slik skal det ikke være, sa Nessa Nordtun.

– Vi trenger et sterkt lag rundt både barnet, eleven og læreren.

Nessa Nordtun pekte på at antall ansatte i skolehelsetjenesten i Stavanger kommune nesten ble doblet under hennes fire år som ordfører. Dette som et eksempel på hvordan man kan bygge et sterkere lag:

– Vi innførte et ambulante helseteam, som var der når unge trengte dem. Jeg tror på konkrete og praktiske tiltak. Det er først da det betyr noe i folk sine liv. Jeg kommer til å jobbe hardt for å få flere fagfolk med ulik kompetanse inn i skole- og barnehagehverdagen, sa hun.

Bekymret for barnehagelærermangel

Nessa Nordtun kom også inn på de store utfordringene rundt rekruttering av barnehagelærere.

– Dette bekymrer meg. Gode barnehager med trygge og fornøyde barn starter med dyktige ansatte med gode arbeidsforhold. Da trenger barnehagelærere bedre og mer forutsigbare rammer.

Nessa Nordtun pekte på at regjeringen er i gang med å lage en strategi for å rekruttere og beholde lærere i barnehagen og skolen.

– Dette skal vi gjøre sammen med partene. Jeg tror dessverre ikke at det finnes en enkel løsning. Men jeg tror at et godt sted å starte er å se på steder som organiserer ting annerledes og har ambisjoner på barnehagens vegne, sa Nessa Nordtun.