Savner sterkere satsing på utdanning i langtidsplan

Utdanningsforbundet vil at «god utdanning» skal bli en egen tematisk prioritering i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Vi mener det er på høy tid å samle utdanning, utdanningsforskning og lærerutdanning i et eget område i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

– Planen inneholder tema som samfunnssikkerhet, beredskap og fellesskap; viktige tema som krever at vi som samfunn har et helhetlig og solid utdanningssystem i bunn, sa politisk rådgiver Milena Adam til komitéen i den muntlige høringen på Stortinget 5. januar.

Høringen i utdannings- og forskningskomiteen er en del av komitéens behandling av Meld. St. 5 (2022-2023) Langtidsplan for forsking og høyere utdanning 2023-2032 (regjeringen.no). Utdanningsforbundet er en av 26 organisasjoner som deltok i høringen.

Se hele høringen via Stortingets nett-tv (stortinget.no)

 

Politisk rådgiver Milena Adam i Stortinget 5. januar. Muntlig høring i utdannings- og forskningskomiteen om Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (2022-2032).Politisk rådgiver Milena Adam representerte Utdanningsforbundet i høringen på Stortinget. Foto: Astrid Sund.

God utdanning som egen prioritering

De store utfordringene Norge og det globale samfunnet står overfor tilsier en langt sterkere satsing på utdanning enn vi ser i denne planen.

En bedre synliggjøring av forskningsbaserte lærerutdanninger er viktig. Det samme gjelder tiltak for en mer systematisk rekruttering av lærere med yrkeserfaring fra barnehage og skole til lærerutdanningene.

Adam understreket i den muntlige høringen at ved å samle «utdanning i vid forstand» under overskriften «God utdanning» vil vi kunne se forventningene til utdanningssystemet, dets rolle og ansvar i en større sammenheng.

Et slikt grep støttes også av FNs bærekraftsmål nr. 4 Utdanning hvor det heter at «utdanning er vårt aller beste verktøy for å løse samfunnsutfordringene som kommer. Å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, som fremmer muligheter for livslang læring, er også grunnleggende rettigheter for enkeltmennesket og en nødvendighet for samfunnet».

Bærekraftsmål nr. 4 handler ikke bare om retten til skolegang, men også at vi får gode lærere og kvalitet i utdanningen.

Bør styrke offentlig sektor-ph.d. for lærere og ledere

Det andre tiltaket Utdanningsforbundet mener komitéen må ta med seg i det videre arbeidet er ordningen med offentlig sektor- ph.d. for lærere og ledere.

– Denne ordningen er viktig for å styrke forskningstilfanget i hele utdanningssystemet, sa Adam.

Flere lærere og ledere med doktorgrad vil styrke lærerprofesjonen, gjøre forskningen praksisnær og relevant, og bidra til å fremme læringsarbeidet i skolen. Evalueringen fra 2021 viste også at både arbeidsgivere, lærere og ledere er fornøyd med ordningen.

Manglende finansering

Utdanningsforbundet mener også det er grunn til bekymring fordi denne planen er uten forpliktende opptrapping. Nye satsinger og realisering av tidligere satsinger skal skje via omfordeling av midler og nye utredninger. På tross av store ambisjoner på sektorens vegne, er det manglende finansiering.

I forkant av høringen har Utdanningsforbundet sendt skriftlig innspill til komiteen. Saken skal etter planen behandles i Stortinget 14. februar 2023.

Les vårt skriftlige høringssvar: Innspill til behandling av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (pdf 32 kb)

Ta også en titt på faktaarket vårt om planen: Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-3032 – Meld. St. 5 (2022–2023) (pdf)