Ny forsknings- og høyere utdanningsminister: Utdanningsforbundet gratulerer

Sandra Borch ble i dag utnevnt til ny forsknings- og høyere utdanningsminister. Utdanningsforbundet gratulerer og peker på krisa i lærerrekrutteringen som jobb nummer én.

I statsråd i dag, fredag 4. august, ble Sandra Borch utnevnt til ny minister for forskning- og høyere utdanning etter Ola Borten Moe. Geir Pollestad ble samtidig utnevnt til ny landbruksminister.

Utdanningsforbundet gratulerer Borch med utnevningen, og er tydelig i sin bestilling til den nye statsråden.

– Hennes jobb nummer én må være å sikre bedre rekruttering til lærerutdanningene, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet. Søkertallene til lærerutdanningene sank med om lag 20 prosent i år, og forsterker en utvikling som har skjedd over flere år, sier han.

Borch vokste opp i Troms. Hun ble også valgt inn på Stortinget fra Troms i stortingsvalget 2017, og ble landsbruks- og matminister i Jonas Gahr Støres regjering i 2021. Hun er utdannet jurist.

– Utdanningsforbundet ser fram til å samarbeide med den nye statsråden om å løse rekrutteringskrisen, slik at flere søker seg til lærerutdanningene i årene som kommer, sier Handal. 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet