Vanskelig å skaffe lærere med lærerutdanning

En undersøkelse Respons analyse har utført på oppdrag fra Utdanningsforbundet, og som er omtalt i VG, viser at mange skoleledere synes det er vanskelig å skaffe kvalifiserte lærere. Samtidig er det kun et fåtall skoler som har forsøkt lønn som virkemiddel.

Det skriver VG, som blant andre har intervjuet rektor Kjell Erik Vingebakken ved Hoffsvangen skole om hvordan det er å rekruttere kvalifiserte lærere.

Les hele saken fra VG her Lærerstreiken: Krangler om hvem som kan undervise disse 

– Det blir verre år for år. Disse utfordringene har akselerert litt de siste årene. Før søkte cirka 100 på den felles utlysningen for de ni skolene våre om våren. I år var det 50 søkere. Mange er ikke kvalifisert, sier han til avisen.

I undersøkelsen har skoleledere ved nærmere 620 grunnskoler og videregående skoler i kommunal sektor blant annet svart på hvor vanskelig det er å rekruttere kvalifiserte lærere til skolen. Hele undersøkelsen er tilgjengelig her

Svarene viser at 38 prosent mener det har vært svært- eller nokså vanskelig å skaffe kvalifiserte lærere i det kommende skoleåret. 42 prosent har svart at det har vært nokså eller svært lett.

Når det gjelder å bruke lønn utover garantilønn eller minstelønn som middel for å rekruttere kvalifiserte lærere, svarer kun 12 prosent at dette blir brukt. Hele 83 prosent svarer nei til det samme.

På det siste spørsmålet er det tydelig forskjell mellom grunnskolene og videregående skoler. 33 % av lederne på videregående svarer at de bruker lønn som insentiv, mens bare 9 % av grunnskolelederne svarer det samme.

 

Tall fra SSB viser at rundt én av fem som jobber som lærer i skolen ikke har lærerutdanning. Noe som er blant hovedgrunnen til at Utdanningsforbundet er i streik 

KS ikke enig i hvordan tallene brukes

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS sier at det er riktig at rundt én av fem lærere ikke har vanlig lærerutdannelse, men;

– Samtidig er det viktig å få frem, særlig overfor elever og foreldre, at de aller fleste av dem Utdanningsforbundet stempler som «kvalifiserte lærere» er kvalifiserte til å undervise, sier han til VG.

– Ingen tvil om at det er lærerkrise

Linn Myhrvold leder Utdanningsforbundet på Østre Toten. Hun er også intervjuet av VG og sier det ikke er tvil om at det er lærerkrise i Norge.

– Ja, jeg vil si det. Når én av fem som er tilsatt i lærerstillinger, mangler lærerutdanning, og når arbeidsgiver ikke tar noe ansvar for å bedre situasjonen, så er det riktig å bruke ordet krise, sier hun til avisen.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken