Utdanning må sikres – også i krig

Representantskapet i Utdanningsforbundet har enstemmig vedtatt en uttalelse som krever tilgang til god og trygg utdanning for barn og unge på begge sider av krigen.

Representantskapet består av 51 representanter, inkludert sentralstyret, fylkesledere og representanter valgt av landsmøtet. Under kan du lese hele vedtaket.

De grusomme krigshandlingene i Ukraina har rystet en hel verden. På tirsdag 15. mars markerer internasjonal fagbevegelse sin støtte til ukrainere verden over. I anledning dagen inviterer LO, i samarbeid med YS og Unio, til en solidaritetsmarkering på Youngstorget i Oslo, fra klokken 16. Du kan finne mer informasjon om arrangementet her.

Les representantskapets uttalelse: 

«Utdanningsforbundets representantskap viser til sentralstyrets uttalelse og fordømmer på det sterkeste Putin-regimets folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina.

Barn og unge er alltid blant de som blir hardest rammet av krig og konflikt, både på kort og lang sikt. Den oppvoksende generasjonen i både Ukraina og i Russland vil måtte leve med konsekvensene av Russlands aggresjon i mange, mange år framover.

Som alltid i krig, står skole og barnehage sentralt – på begge sider av konflikten. I Ukraina har millioner måttet flykte fra hjemmene sine og utallige barn og unge frarøves dermed den avgjørende viktige tilgangen til barnehage og skole for kortere eller lengre perioder. Og i et krigsrammet Ukraina er ikke lenger skoler og barnehager et trygt sted for barn og unge slik de bør være. Trygghet, vennskap og læring er erstatt med usikkerhet, frykt og flukt.

I Russland har Kreml innført lover som blant annet forbyr skoler og lærere å opplyse om krigen. Vi får rapporter om at de er underlagt sterke krav og press om i stedet å være en del av makthavernes propagandamaskineri, noe som også vil ha en sterk og potensielt langvarig skadevirkning både på russiske barn og unge og på det russiske utdanningssystemet.

Utdanningsforbundets representantskap vil på denne bakgrunn oppfordre norske myndigheter til å:

  1. Uttrykke en entydig fordømmelse av at russiske myndigheter beordrer lærere til å drive propaganda om krigen i Ukraina i sin undervisning. Den norske regjeringen bør protestere mot dette i alle relevante internasjonale fora.
  2. Arbeide for at det internasjonale samfunnet anerkjenner barnehager og skoler som institusjoner med krav om særlig beskyttelse i krig og konflikt, og at flere land, inkludert Russland, slutter seg til «the safe school declaration».
  3. Sørge for at det umiddelbart blir etablert en mottaksplan som også sikrer at barn og unge blir tatt godt imot ved ankomst til Norge og raskt integrert i barnehager og skoler.»

Vedtatt av representantskapet i Utdanningsforbundet 10.03.2022.