Utdanningsforbundet fordømmer på det sterkeste det russiske angrepet på Ukraina

Sentralstyret har kommet med en uttalelse om situasjonen i Ukraina.

«Utdanningsforbundet fordømmer på det sterkeste det russiske angrepet på Ukraina.

Russland sine krigshandlinger mot nabolandet Ukraina er et alvorlig brudd på folkeretten. Menneskeliv har allerede gått tapt og det er grunn til å frykte at tusenvis vil miste livet i tiden som kommer. 

Folket og våre kollegaer i Ukraina skal vite at vi støtter dem. De står ikke alene. Sammen med fagbevegelsen i Norge og resten av Europa og verden for øvrig vil vi gjøre vårt for å hjelpe. Utdanningsforbundet oppfordrer norske myndigheter til å bistå våre ukrainske venner med humanitær hjelp. 

Barn og unge er alltid blant de som blir hardest rammet av krig og konflikt. Både på kort og lang sikt. Russlands aggresjon vil ramme livene til den oppvoksende generasjonen i både Russland og Ukraina. De sporene som krigen etterlater, kan aldri viskes ut. 

Krigen vil føre folk på flukt. Norske myndigheter må ta sin del av ansvaret for å gi flyktninger et verdig liv i en krevende situasjon. Vi må gjøre vårt for at flyktningene sine rettigheter oppfylles i tråd med våre internasjonale forpliktelser, inkludert et godt barnehage- og skoletilbud til barn og unge. 

Utdanningsforbundet vil på vegne av våre medlemmer oppfordre myndighetene i Russland om å stanse krigshandlingene i Ukraina umiddelbart.»

Uttalelsen kommer fra sentralstyret i Utdanningsforbundet, 25. februar. 

Her er ETUCE/EI sin uttalelse i sakens anledning.

Her er Unios uttalelse.