Representantskapet

Representantskapet består av 51 representanter. Tallet inkluderer sentralstyret og fylkeslederne. De øvrige representantene velges av landsmøtet.

Alle fylkeslag skal være representert blant de øvrige representantene, og de skal representere ulike medlemsgrupper og nivå. Representantskapet skal samlet sett reflektere bredden i organisasjonen.

I tillegg møter én representant for Sami Ossodat/samiske utvalg, to representanter for studentorganisasjonen og to representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Kontrollkomitéen innkalles til møtene, og leder eller annen representant har talerett i saker som ligger innenfor komiteens område.

Representantskapet møtes minst to ganger pr. år, og behandler melding og årsregnskap fra sentralstyret, saker som gjelder fordeling av midler, og saker av overordnet og prinsipiell betydning.

 

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder, representantskap

Avbildet: Hilde Kvamsås Aa
Hilde Kvamsås Aa

Medlem

Avbildet: Johannes Bjørset Aagaard
Johannes Bjørset Aagaard

Medlem

Avbildet: Viggo Albertsen
Viggo Albertsen

Medlem

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

Medlem

Avbildet: Frank Bergli
Frank Bergli

Medlem

Avbildet: Lene Kristin Berglund
Lene Kristin Berglund

Medlem

Avbildet: Gerd Botn Brattli
Gerd Botn Brattli

Medlem

Avbildet: Marie Bru
Marie Bru

Medlem

Avbildet: Morten Røgeberg Cowles
Morten Røgeberg Cowles

Medlem

Avbildet: Karen Inga Eira
Karen Inga Eira

Medlem

Avbildet: Christian Evenshaug
Christian Evenshaug

Medlem

Avbildet: Jorunn Folkvord
Jorunn Folkvord

Medlem

Avbildet: Solfrid Furre
Solfrid Furre

Medlem

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

Medlem

Avbildet: Anne Greve
Anne Greve

Medlem

Avbildet: Solveig Hals
Solveig Hals

Medlem

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

Medlem

Avbildet: Inger Haraldsen
Inger Haraldsen

Medlem

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland

Medlem

Avbildet: Nina Therese Jacobsen
Nina Therese Jacobsen

Medlem

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Medlem

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Medlem

Avbildet: Anita Karlsen
Anita Karlsen

Medlem

Avbildet: Pål Heide Kielland
Pål Heide Kielland

Medlem

Avbildet: Palma Anette Kleppe
Palma Anette Kleppe

Medlem

Avbildet: Tormod Korpås
Tormod Korpås

Medlem

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Medlem

Avbildet: Siri Skjæveland Lode
Siri Skjæveland Lode

Medlem

Avbildet: Jan Morten Loftesnes
Jan Morten Loftesnes

Medlem

Avbildet: Ann Mari Milo Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

Medlem

Avbildet: Simon Mikael Malkenes
Simon Mikael Malkenes

Medlem

Avbildet: Solfrid Mydland
Solfrid Mydland

Medlem

Avbildet: Linn Myhrvold
Linn Myhrvold

Innlandet

Avbildet: Bente Myrtveit
Bente Myrtveit

Medlem

Avbildet: Thomas Nordgård
Thomas Nordgård

Medlem

Avbildet: Marthe Kragebøl Norvalls
Marthe Kragebøl Norvalls

Medlem

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Medlem

Avbildet: Marit Himle Pedersen
Marit Himle Pedersen

Medlem

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

Medlem

Avbildet: Renée Christin Røyneland
Renée Christin Røyneland

Medlem

Avbildet: Terje Skyvulstad
Terje Skyvulstad

Medlem

Avbildet: Hege Sletvold Slørdahl
Hege Sletvold Slørdahl

Medlem

Avbildet: Inge Sneberg
Inge Sneberg

Medlem

Avbildet: Per Kristian Solevåg
Per Kristian Solevåg

Medlem

Avbildet: Ottar Stordal
Ottar Stordal

Medlem

Avbildet: Steinar Vegsund Strømsli
Steinar Vegsund Strømsli

Medlem

Avbildet: Gunn Reidun Tednes-Aaserød
Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Medlem

Avbildet: Hege Elisabeth Valås
Hege Elisabeth Valås

Medlem

Avbildet: Turid Buan Øfsti
Turid Buan Øfsti

Medlem

Avbildet: Petter Andersen
Petter Andersen

1. varamedlem

Avbildet: Eskil Berggren
Eskil Berggren

1. varamedlem

Avbildet: Ståle Pedersen Bonsaksen
Ståle Pedersen Bonsaksen

1. varamedlem

Avbildet: Ole J Christiansen
Ole J Christiansen

1. varamedlem

Avbildet: Anita Cirotzki
Anita Cirotzki

1. varamedlem

Avbildet: Berit Evelyn Dale
Berit Evelyn Dale

1. varamedlem

Avbildet: Trond Hagen
Trond Hagen

1. varamedlem

Avbildet: Hans Fredrik Hansen
Hans Fredrik Hansen

1. varamedlem

Avbildet: Bente Haug
Bente Haug

1. varamedlem

Avbildet: Eskil Hovland
Eskil Hovland

1. varamedlem

Avbildet: Trond Iversen
Trond Iversen

1. varamedlem

Avbildet: Halvor Hals Kolsrud
Halvor Hals Kolsrud

1. varamedlem

Avbildet: Grete Monsen
Grete Monsen

1. varamedlem

Avbildet: Ann-Kathrin Mulstad
Ann-Kathrin Mulstad

1. varamedlem

Avbildet: Hege Cecilie Nicolaysen
Hege Cecilie Nicolaysen

1. varamedlem

Avbildet: Gro Liljedahl Nærø
Gro Liljedahl Nærø

1. varamedlem

Avbildet: Randi Lyngbø Ottesen
Randi Lyngbø Ottesen

Møre og Romsdal

Avbildet: Wenche Pereira
Wenche Pereira

1. varamedlem

Avbildet: Solena Diane Candice Pradayrol
Solena Diane Candice Pradayrol

1. varamedlem

Avbildet: Morten Rennemo
Morten Rennemo

1. varamedlem

Avbildet: Stig Rikardsen
Stig Rikardsen

1. varamedlem

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

1. varamedlem

Avbildet: Karianne Sørtveit
Karianne Sørtveit

1. varamedlem

Avbildet: Bjørn Atle Steen Årbog
Bjørn Atle Steen Årbog

1. varamedlem

Avbildet: Bente Aalberg
Bente Aalberg

2. varamedlem

Avbildet: Maria Renate Dønnestad
Maria Renate Dønnestad

2. varamedlem

Avbildet: Jasmin Eminovic
Jasmin Eminovic

2. varamedlem

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

2. varamedlem

Avbildet: Frank Harald Hansen
Frank Harald Hansen

2. varamedlem

Avbildet: Charlotte Hemmingsen
Charlotte Hemmingsen

2. varamedlem

Avbildet: Torunn Herfindal
Torunn Herfindal

2. varamedlem

Avbildet: Grethe Hultgren
Grethe Hultgren

2. varamedlem

Avbildet: Åge Hvitstein
Åge Hvitstein

2. varamedlem

Avbildet: Jill Johansen
Jill Johansen

2. varamedlem

Avbildet: Torill Marie Kufaas Karlsen
Torill Marie Kufaas Karlsen

2. varamedlem

Avbildet: Camilla Helen Landsverk
Camilla Helen Landsverk

2. varamedlem

Avbildet: Ole Ragnar Leistad
Ole Ragnar Leistad

2. varamedlem

Avbildet: Kristin Løver
Kristin Løver

2. varamedlem

Avbildet: Jannicke Hestås Minken
Jannicke Hestås Minken

2. varamedlem

Avbildet: Line Margrethe Drange Neset
Line Margrethe Drange Neset

2. varamedlem

Avbildet: Anne Wangensten Norstrand
Anne Wangensten Norstrand

2. varamedlem

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

2. varamedlem

Avbildet: Andreas Outzen
Andreas Outzen

2. varamedlem

Avbildet: Paul Ivar Pedersen
Paul Ivar Pedersen

2. varamedlem

Avbildet: Cecilie Ringnes
Cecilie Ringnes

2. varamedlem

Avbildet: Toril Kuvene Skaret
Toril Kuvene Skaret

2. varamedlem

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

2. varamedlem

Avbildet: Harrieth Elin Kristiansen Strøm
Harrieth Elin Kristiansen Strøm

2. varamedlem

Avbildet: Trond Preben Pettersen Uthus
Trond Preben Pettersen Uthus

2. varamedlem

Avbildet: Leif-Inge Westbø
Leif-Inge Westbø

2. varamedlem

Avbildet: Terje Vilno
Terje Vilno

3. varamedlem