Representantskapet

Representantskapet består av 51 representanter. Tallet inkluderer sentralstyret og fylkeslederne. De øvrige representantene velges av landsmøtet.

Alle fylkeslag skal være representert blant de øvrige representantene, og de skal representere ulike medlemsgrupper og nivå. Representantskapet skal samlet sett reflektere bredden i organisasjonen.

I tillegg møter én representant for Sami Ossodat/samiske utvalg, to representanter for studentorganisasjonen og to representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Kontrollkomitéen innkalles til møtene, og leder eller annen representant har talerett i saker som ligger innenfor komiteens område.

Representantskapet møtes minst to ganger pr. år, og behandler melding og årsregnskap fra sentralstyret, saker som gjelder fordeling av midler, og saker av overordnet og prinsipiell betydning.

 

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder, representantskap

Avbildet: Hilde Kvamsås Aa
Hilde Kvamsås Aa

Vestland

Avbildet: Viggo Inge Albertsen
Viggo Inge Albertsen

Nordland

Avbildet: Solfrid Arneberg
Solfrid Arneberg

Rogaland

Avbildet: Sheila Vaage Benestad
Sheila Vaage Benestad

Agder

Avbildet: Frank Bergli
Frank Bergli

Møre og Romsdal

Avbildet: Marie Bru
Marie Bru

Vestfold og Telemark

Avbildet: Morten Røgeberg Cowles
Morten Røgeberg Cowles

Vestfold og Telemark

Avbildet: Karen Inga Eira
Karen Inga Eira

Troms og Finnmark

Avbildet: Christian Evenshaug
Christian Evenshaug

Viken

Avbildet: Jorunn Folkvord
Jorunn Folkvord

Oslo

Avbildet: Solfrid Furre
Solfrid Furre

Vestland

Avbildet: Kitty Marie Garborg
Kitty Marie Garborg

Rogaland

Avbildet: Anne Greve
Anne Greve

Oslo

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

Trøndelag

Avbildet: Inger Grødem Haraldsen
Inger Grødem Haraldsen

Sentralstyret

Avbildet: Ida Næss Hjetland
Ida Næss Hjetland

Sentralstyret

Avbildet: Nina Therese Jacobsen
Nina Therese Jacobsen

Viken

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Sentralstyret

Avbildet: Bente Kampesveen
Bente Kampesveen

Innlandet

Avbildet: Pål Heide Kielland
Pål Heide Kielland

Trøndelag

Avbildet: Palma Annette Kleppe
Palma Annette Kleppe

Oslo

Avbildet: Tormod Korpås
Tormod Korpås

Sentralstyret

Avbildet: Orlaug Bjørdal Kårstad
Orlaug Bjørdal Kårstad

Møre og Romsdal

Avbildet: Siri Skjæveland Lode
Siri Skjæveland Lode

Sentralstyret

Avbildet: Jan Morten Loftesnes
Jan Morten Loftesnes

Sentralstyret

Avbildet: Ann Mari Milo Lorentzen
Ann Mari Milo Lorentzen

Sentralstyret

Avbildet: Simon Mikael Malkenes
Simon Mikael Malkenes

Sentralstyret

Avbildet: Linn Therese Myhrvold
Linn Therese Myhrvold

Innlandet

Avbildet: Bente Ingeborg Myrtveit
Bente Ingeborg Myrtveit

Vestland

Avbildet: Marthe Kragebøl Norvalls
Marthe Kragebøl Norvalls

Viken

Avbildet: Thore Johan Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Innlandet

Avbildet: Morten Rennemo
Morten Rennemo

Troms og Finnmark

Avbildet: Renée Christin Røyneland
Renée Christin Røyneland

Agder

Avbildet: Terje Skyvulstad
Terje Skyvulstad

Sentralstyret

Avbildet: Hege Sletvold Slørdahl
Hege Sletvold Slørdahl

Trøndelag

Avbildet: Inge Sneberg
Inge Sneberg

Nordland

Avbildet: Per Kristian Solevåg
Per Kristian Solevåg

Viken

Avbildet: Hege Elisabeth Valås
Hege Elisabeth Valås

Sentralstyret

Avbildet: Turid Buan Øfsti
Turid Buan Øfsti

Sentralstyret

Avbildet: Petter Andersen
Petter Andersen

Vestfold og Telemark

Avbildet: Eskil Berggren
Eskil Berggren

Agder

Avbildet: Ståle Pedersen Bonsaksen
Ståle Pedersen Bonsaksen

Trøndelag

Avbildet: Ole Jørgen Christiansen
Ole Jørgen Christiansen

Oslo

Avbildet: Anita Holm Cirotzki
Anita Holm Cirotzki

Vestland

Avbildet: Berit Evelyn Dale
Berit Evelyn Dale

Vestland

Avbildet: Trond Harald Hagen
Trond Harald Hagen

Nordland

Avbildet: Hans Fredrik Hansen
Hans Fredrik Hansen

Rogaland

Avbildet: Bente Haug
Bente Haug

Sentralstyret

Avbildet: Eskil Hoholm Hovland
Eskil Hoholm Hovland

Troms og Finnmark

Avbildet: Trond Iversen
Trond Iversen

Trøndelag

Avbildet: Halvor Hals Kolsrud
Halvor Hals Kolsrud

Oslo

Avbildet: Camilla Helen Landsverk
Camilla Helen Landsverk

1. varamedlem

Avbildet: Ole Ragnar Leistad
Ole Ragnar Leistad

Troms og Finnmark

Avbildet: Grete Monsen
Grete Monsen

Vestland

Avbildet: Ann-Kathrin Mulstad
Ann-Kathrin Mulstad

Trøndelag

Avbildet: Andreas Outzen
Andreas Outzen

Møre og Romsdal

Avbildet: Wenche Langvik Pereira
Wenche Langvik Pereira

Viken

Avbildet: Solena Diane Candice Pradayrol
Solena Diane Candice Pradayrol

Viken

Avbildet: Stig Magne Rikardsen
Stig Magne Rikardsen

Nordland

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Rogaland

Avbildet: Karianne Sørtveit
Karianne Sørtveit

Agder

Avbildet: Bjørn Atle Steen Årbog
Bjørn Atle Steen Årbog

Viken

Avbildet: Bente Aalberg
Bente Aalberg

2. varamedlem

Avbildet: Maria Renate Dønnestad
Maria Renate Dønnestad

2. varamedlem

Avbildet: Jasmin Eminovic
Jasmin Eminovic

2. varamedlem

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

2. varamedlem

Avbildet: Frank Harald Hansen
Frank Harald Hansen

2. varamedlem

Avbildet: Charlotte Hemmingsen
Charlotte Hemmingsen

Troms og Finnmark

Avbildet: Torunn Herfindal
Torunn Herfindal

2. varamedlem

Avbildet: Grethe Hultgren
Grethe Hultgren

2. varamedlem

Avbildet: Åge Hvitstein
Åge Hvitstein

2. varamedlem

Avbildet: Torill Marie Kufaas Karlsen
Torill Marie Kufaas Karlsen

2. varamedlem

Avbildet: Kristin Løver
Kristin Løver

2. varamedlem

Avbildet: Jannicke Hestås Minken
Jannicke Hestås Minken

2. varamedlem

Avbildet: Line Margrethe Drange Neset
Line Margrethe Drange Neset

2. varamedlem

Avbildet: Anne Wangensten Norstrand
Anne Wangensten Norstrand

2. varamedlem

Telefon: 99268658

Avbildet: Jon Eirik Næsheim
Jon Eirik Næsheim

2. varamedlem

Avbildet: Paul Ivar Pedersen
Paul Ivar Pedersen

2. varamedlem

Avbildet: Cecilie Ringnes
Cecilie Ringnes

2. varamedlem

Avbildet: Toril Kuvene Skaret
Toril Kuvene Skaret

2. varamedlem

Avbildet: Anne Kari Slettan
Anne Kari Slettan

2. varamedlem

Avbildet: Harrieth Elin Kristiansen Strøm
Harrieth Elin Kristiansen Strøm

2. varamedlem

Avbildet: Trond Preben Pettersen Uthus
Trond Preben Pettersen Uthus

2. varamedlem

Avbildet: Leif-Inge Austerheim Westbø
Leif-Inge Austerheim Westbø

2. varamedlem

Avbildet: Terje Vilno
Terje Vilno

3. varamedlem