Trapper opp lærerstreiken: – Motstridende fra KS

I dag varsler Utdanningsforbundet at nærmere 100 lærere tas ut i streik fra neste tirsdag. De motstridende argumentene fra KS viser en regelrett uvilje mot å finne en løsning, påpeker Steffen Handal.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

I dag har Utdanningsforbundet varslet vår motpart KS om at vi trapper opp streiken med nærmere 100 lærere fra neste tirsdag. En ny kommune, Sunnfjord i Vestland fylke, blir rammet, hvor over 80 lærere fra to videregående skoler tas ut.

Motstridende fra KS

Steffen Handal mener KS, med sin manglende vilje til å finne en løsning, må ta svært mye av ansvaret for at streiken fortsetter. Den motstridende argumentasjonen provoserer både Handal og de streikende lærerne.

– Hva er det KS egentlig mener om lærernes lønnsoppgjør? spør Steffen Handal.

– Før sommeren var budskapet fra KS at lærerne ikke var nedprioritert i årets lønnsoppgjør. Men i dag går styreleder Gunn Marit Helgesen i KS ut i mediene og erkjenner at KS har prioritert andre grupper enn lærerne, fortsetter han.

Hør hva Helgesen sa i dagens Politiske kvarter her.

– Dramatisk

– De motstridende beskrivelsene av årets oppgjør bidrar til å forsterke mistilliten til vår motpart. Vi vet jo at våre medlemmer er nedprioriterte i lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør, dette går jo også klart fram av de offisielle TBU-tallene. Samtidig har søkertallene til lærerutdanningene gått ned tre år på rad.  I klasserommene mangler nesten hvert femte lærerårsverk lærerutdanning.

– Situasjonen er dramatisk for alle de elevene som nå får lite eller ingen undervisning. Dette beklager vi sterkt. Vi vet mer enn de aller fleste hvor viktig skolen og lærerne er for elevene.

Utdanningsforbundet har lagt fram et konstruktivt løsningsforslag som kunne ha fått slutt på streiken, en løsning som er fullt gjennomførbar uten å øke rammen i årets oppgjør eller bryte med frontfagsmodellen, og som også spiser minimalt av neste års lønnsoppgjør – som allerede er åpnet.

Fra tirsdag 27. september vil altså drøyt 8150(*) av Utdanningsforbundets medlemmer være i streik. Sunnfjord er ny uttakskommune. Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen.

(*) Listene blir kontinuerlig «vasket», og justeringer gjøres. I praksis betyr det som regel at færre ender med å bli tatt ut i streik enn det det opprinnelig ble opplyst om. Derfor er tallet drøyt 8150 etter dette uttaket, selv om det ved i forrige pressemelding sto at om lag 8100 av Utdanningsforbundets medlemmer ville være i streik fra 19. september.

Hvilke skoler som er rammet, og hvor mange som skal ut i streik på den enkelte skole, finner du i denne Excel-oversikten. Under finner du uttaksområdene og hvilke skoler som rammes i den kommende fasen:

BERGEN KOMMUNE
Hop oppveksttun skole
Hordvik skole
Krohnengen skole
Olsvik skole
Rå skole
Salhus skule

VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Hafstad vidaregåande skule
Mo og Øyrane vidaregåande skule
Stend vidaregåande skule

NB! Vær oppmerksom på at det ved skolene i Bergen bare tas ut en eller to lærere. Ved Stend videregående tas det også bare ut en lærer.