Streiken fortsetter: – Ingen vilje fra KS

Forhandlingene hos riksmekleren førte ikke frem. – KS har avvist våre løsningsalternativer i prosessene hos Riksmekleren nå, forklarer Steffen Handal.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

Mandag ble det klart at lærestreiken fortsetter. Fra tirsdag vil dermed 6500 medlemmer i Utdanningsforbundet være ute i streik.

Den siste tiden har det vært kjent at partene har vært hos Riksmekleren. Samtalene førte imidlertid ikke frem bekrefter Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mandag formiddag. Han er svært tydelig på hvor ansvaret ligger.

– KS har avvist våre løsningsalternativer i prosessene hos Riksmekleren nå.

–  Det er rett og slett ingen vilje fra KS til å finne en vei ut av denne streiken, det er tvert i imot en motvilje mot å finne en løsning begge parter kan leve med. Jeg mener at KS nå spekulerer i tvungen lønnsnemd. Og prisen er det barn og elever som må betale.

– Rimelige krav

Handal understreker at Utdanningsforbundets krav har vært edruelige.

– Lærerne må kunne forvente å holde tritt med lønnsutvikling som de andre ansatte i kommunal sektor har, men det har ikke vært tilfellet. Vi har fått mindre i mange år nå.

– Vi har helt rimelige krav som ikke vil bryte med frontfagsmodellen, men som kan bidra konstruktivt til å løse mindrelønnsutviklingen. Våre løsningsforslag nå i den siste prosessen hos mekler ville vært fullt mulig å gjennomføre uten å bryte frontfagsramma, og fullt mulig å gjennomføre uten å spise for mye av oppgjøret i 2023.

– Forsterker tillitskrisen

KS hverken vil eller evner å gjøre noe med lærernes svake lønnsutvikling de siste årene, mener Steffen Handal. Det frustrerer.

– Denne siste prosessen forsterker tillitskrisen mellom KS og lærerne.

– Vi har lagt frem flere forslag til løsninger og tiltak mot mindrelønnsutviklingen for lærerne. Både før forhandlingene, under mekling og nå hos mekleren. KS avviser alle våre forslag. Så dermed fortsetter streiken.

Utdanningsforbundets leder reagerer også kraftig på måten KS har opptrådd på under meklingen.

– Forslaget KS la fram var for dårlig. Det har KS selvsagt visst.

– Og likevel, eller kanskje derfor, gikk de offentlig ut og omtalte det som positivt. Det til tross for at vi var blitt enige med Riksmekleren om at alt som skjer og blir sagt der ikke skal ut i det offentlige rom.

Dermed fortsetter streiken, og riksmekler Mats Ruland sier dette om situasjonen: 

– Det er fastlåst. Vi har hatt møte med partene i det siste. Men nå er situasjonen den at det ikke er planlagt ny megling, sier Ruland til VG.