Streik i PBL: – Nå må pensjonen på plass!

Det blir streik i private barnehager i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) fra mandag 17. oktober. Til tross for gjentatte løfter, vil PBL fortsatt ikke gi sine ansatte den samme pensjonsavtalen som er vanlig i kommunale og andre private barnehager.

Natt til lørdag ble det brudd i meklingen med PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Dermed blir det streik i PBL fra mandag. Om lag 500 av Utdanningsforbundets medlemmer i over 100 PBL-barnehager går da ut i streik, og fra torsdag trappes streiken opp med ytterligere 450 personer.

Partene var så langt fra hverandre at riksmekleren ikke så noen grunn til å legge frem en skisse til løsning.

Også Fagforbundet og Delta går ut i streik. Totalt vil om lag 1000 være i streik fra mandag og nesten 1000 nye går ut torsdag neste uke.

Her ser du hvor det blir streik fra mandag.

– Vi er opprørt og forbannet på vegne av våre medlemmer. Vi mener det er avtalebrudd når PBL nå går tilbake på løfter de forpliktet seg til i skriftlige protokoller fra tidligere lønnsoppgjør, sier forhandlingslederne, Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) og Trond Ellefsen (Delta) i en felles uttalelse.

– Løftebrudd fra PBL

Utdanningsforbundets forhandlingsleder, Terje Skyvulstad, synes det er leit at det ikke var noen annen utvei.

– Først vil jeg beklage overfor de foreldrene og barna som trenger oss og som dette går utover, dette er ikke en streik vi ønsker. Dessverre gir ikke PBL oss noe annet alternativ. De har lovet oss en bedre pensjon flere ganger, men nå vil de ikke gi oss det.

– Dette er et løftebrudd fra PBL, og det kan vi ikke godta. I protokollene fra 2019, 2020 og 2021 var det enighet om at det skulle på plass ny AFP senest fra 1. januar 2023. Dette forsøker PBL nå å gå bort fra, men nå må denne livsvarige AFP-en på plass, krever Skyvulstad.

PBL hevder på sin side at de ikke har råd til en ny AFP, det blir for kostbart. Dette tilbakeviser Skyvulstad.

– PBL-barnehagene får tilskudd til pensjon av det offentlige, som skal dekke deres pensjonskostnader.

– Om det er unntak, er det noe de må ta med regjeringen. De som jobber i barnehagene er langt fra å være noen lønnsvinnere, da blir helt feil at de i tillegg skal en dårligere pensjon. De ansatte i barnehagene må få på plass AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygd og tjenestepensjon.

Pensjonspengene må gå til pensjon

Samtidig minner Utdanningsforbundets nestleder om at pengene må gå til det de er satt av til.

– Penger mottatt av det offentlige skal gå til dem de er ment å gå til.

– De skal ikke dekke andre kostnader eller gis i utbytte på bekostning av de ansattes pensjonsrettigheter, minner Skyvulstad om.

Risikerer å tape titusener

Uten denne livsvarige AFP-en, som er vanlig for andre barnehageansatte, vil mange ansatte i PBL risikerer å tape titusener i året i manglende pensjon. I et eksempel, hentet fra PSU-rapporten om mulige endringer i AFP-ordninger i PBL og FUS, vil tapet være på over 50.000 i året ved uttak som 62-åring og 43.000 som 67-åring for en person, født i 1970, med årlig lønn på 435.000 kroner (per 1. mai 2022).

– Det er svært høye beløp vi snakker om her, og derfor er dette så viktig.

– Det er ekstra spesielt at våre medlemmer i PBL i tillegg betaler flere tusen kroner ekstra i pensjonsinnskudd i året, likevel får det altså mindre ut i andre enden. Slik kan det ikke være, understreker Skyvulstad.

Stadig flere vil miste rettighetene

Årets oppgjør i PBL var et hovedoppgjør. I et hovedoppgjør forhandles det om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene. I dette tilfellet var det altså pensjon som var den største utfordringen, ikke minst siden en ny AFP er noe Utdanningsforbundet og de andre organisasjonene, Fagforbundet og Delta, gjentatte ganger har forsøkt å få det på plass. Skyvulstad påpeker samtidig at det er flere forhold ved den eksisterende pensjonsordningen som er uheldige. 

– Det var spesielt viktig for oss å få på plass en ordning nå. For hvert år innføringen av Fellesordningen med livsvarig AFP utsettes, vil stadig flere ansatte miste rettigheter til denne ordningen for alltid.

– Et annet forhold er at de ansatte i PBL-barnehager vil heller ikke kunne bytte jobb til en kommunal barnehage – eller omvendt – uten at de står i fare for å miste rettigheter knyttet til en livsvarig AFP-ordning. Dette reduserer mobiliteten i barnehagesektoren, og vil også kunne gjøre det vanskeligere for PBL å rekruttere folk i sine barnehager, sier Skyvulstad.

 

En kort forklaring om pensjon i PBL