Streik: – Trøblete fra DN

Steffen Handal slår tilbake mot tåkeleggingen av lærernes lønnsutvikling. Det som er sant er at lærerne taper i lønnsutviklingen, både på kort og på lang sikt.

Dagens Næringsliv hadde på trykk lederen «Trøblete lærerstreik» 14. august. Der skrev de at streikegrunnlaget er vanskelig å forstå, og at partene driver med «tallkasting-øvelser hvor det er vanskelig for utenforstående å peke ut vinneren», både når det gjelder lærernes lønnsutvikling og lærermangelen. Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, svarer DN i dette innlegget som stod på trykk i avisen 19. august 2022.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

Trøblete fra DN

DN er en avis med de beste forutsetninger for å sette seg inn i komplekst tallmateriale. Likevel kommenterer DN på lederplass at streiken mellom lærerne og KS ikke er til å forstå – fordi tallmaterialet som partene bygger på, er forskjellig. Jeg håper ikke det betyr at KS sin strategi for å tåkelegge debatten har lykkes.

Vi kan hjelpe DN med en forklaring:

TBU-tallene er offisiell statistikk som partene bruker i forhandlinger. I kommunal sektor, rapporteres det inn egne tall for undervisningspersonalet. Det er KS egne tall som er underlaget for TBU-tallene. Statistikken dokumenterer lærernes lønnsutvikling i forhold til andre kommunalt ansatte. I tillegg har partene, KS og Utdanningsforbundet, dokumentert lærernes mindrelønnsutvikling i en felles rapport fra 2020.

KS gir feil inntrykk

Når KS hevder, slik DN refererer, at lærerne kun har hatt én promille lavere lønnsvekst enn andre grupper, så stemmer ikke dette. Som sammenlikningsgrunnlag til lærernes lønnsutvikling har KS brukt tall som også inkluderer lærernes lønnsutvikling. Det er nok dette som skaper forvirring for redaktøren i DN. Ved å fremstille tallene slik kan KS gi inntrykk av at lærernes lønnsutvikling er temmelig lik som for andre grupper. Dette er feil.

Slik partene felles dokumenterte det i 2020, har lærerne på kort sikt (2016–2020) hatt et lønnsetterslep på 1,7 prosentpoeng sammenliknet med andre grupper. Den samme rapporten viser at etterslepet på lang sikt (2004–2020) er på 14,4 prosentpoeng. Med det tilbudet KS har lagt på bordet vil lærernes lønnsetterslep øke ytterligere i 2022. Det er derfor vi sier at det er nok nå.

Kan ikke sammenlignes med seg selv

Og som et pedagogisk grep så repeterer vi: Partene kan ikke sammenlikne lærernes lønnsutvikling med en gruppe lærerne selv er en del av. Da blir sammenlikningen åpenbart feil. Vi må sammenlikne lønnsutviklingen til lærerne med andre stillinger, eksklusiv lærernes, slik partene var enige om i den felles rapporten.

Lærerne går til streik med tungt hjerte, og har stor omtanke for dagens elever. Men vi har også omsorg for elevenes utdanningstilbud på lang sikt. Derfor må vi gjøre noe med lærerlønna og rekrutteringen til læreryrket. At alle andre sektorer gir mer uttelling for utdanning enn læreryrket, bør bekymre både KS og DN.

DN-lederen kan leses her (OBS, bak betalingsmur)

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet