Slik trapper Utdanningsforbundet opp streiken

Om lag 1300 nye lærere går ut i streik fra mandag 22. august. 14 kommuner og ti fylkeskommuner blir berørte. – Streikeviljen er stor, sier Steffen Handal. Her ser du hvor opptrappingen skjer.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

Før sommeren gikk 45 medlemmer i Utdanningsforbundet ut i streik i Bergen. I dag har vi informert arbeidsgiver KS om at vi trapper opp streiken ved å ta ut ytterligere 1300 medlemmer.

– Vi kunne ha tatt ut flere i denne fasen, men dette er et klart tegn på at Utdanningsforbundet belager seg på en langvarig streik, sier Steffen Handal.

– Ville helst vært i klasserommene

Utdanningsforbundets leder er klar på at dette er en streik han helst skulle unngått.

– Aller helst vil medlemmene våre være i klasserommene og ta imot elevene sine etter skoleferien. Men når KS velger å gjøre lærerne i skolen til lønnstapere for sjette år på rad har vi dessverre ikke noe annet valg.

Her finner du all informasjon du trenger om streiken. 

Med et slikt bakteppe er Handal også trygg på at dette er en streik som har bred støtte i medlemsmassen.

– Dette er noe lærerne i skolen står samlet om, og det er stor streikevilje når jeg prater med folk på ulike nivå i organisasjonen vår.

– Det er ingen tvil om at mange medlemmer vil oppleve at dette kan bli tøft, ikke minst siden vi regner med det blir en langvarig streik. Da hjelper det godt at så mange er så motiverte for å ta denne kampen. Situasjonen er nå kritisk mange steder, og KS må forstå at hvis de skal satse på elevene, så må de satse på lærerne!

– Mangler ambisjoner for skolen

Dessverre ser vi altfor mange tilfeller hvor dette ikke skjer. Mange kommuner benytter seg blant annet av en mulighet i Opplæringsloven til å ansette lærere uten lærerutdanning – når kommunene ikke får tak i lærere med lærerutdanning. SSB-tall viser at nesten hver femte lærer i videregående opplæring og grunnskolen mangler lærerutdanning (målt i årsverk). Samtidig er det om lag 40 000 med lærerutdanning som jobber utenfor skolen, og søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad.

– Gang på gang har KS vist at de helt mangler ambisjoner for skolen. Gang på gang uttrykker forhandlingsledelsen i KS seg på en måte som tydelig nedvurderer lærerkompetanse og lærerutdanningen – og ikke anerkjenner kompleksiteten i læreryrket.

– Dette gjør noe med yrkesstoltheten, med læreryrkets status, med lærernes motivasjon og følelse av å bli verdsatt. Og det gjør noe med rekrutteringen til dette viktige yrket. Det er svært alvorlig, påpeker Steffen Handal.

– Stikk i strid med politiske signaler

At KS ved flere anledninger den senere tiden har hevdet at lærerne har kommet godt ut av både dette og de foregående oppgjørene har heller ikke bidratt til å skape god stemning på landets lærerværelser. Dette medfører nemlig ikke riktighet, påpeker Utdanningsforbundets leder.

– Hadde KS hatt rett i sine påstander om at lærerne i skolen kommer godt ut av årets lønnsoppgjør hadde vi selvsagt aldri tydd til et så alvorlig virkemiddel som det er å gå til streik.

– Faktum er at lærere med mer enn fire års høyere utdanning lønnes dårligere enn andre yrker med like lang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling. At lærerne med lengst utdanning og lengst erfaring kommer aller dårligst ut er dessuten stikk i strid med politiske signaler om å satse på lærerkompetanse, minner Handal om.

Er du tatt ut i streik? Her kan du logge deg inn på Min streikeside.

Om lag 1300 nye lærere går altså ut i streik fra mandag 22. august, i 14 kommuner (Arendal, Bergen, Bodø, Gjøvik, Harstad, Haugesund, Indre Østfold, Lillestrøm, Modum, Molde, Porsgrunn, Steinkjer, Stjørdal og Tromsø) og ti fylkeskommuner (Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold Telemark, Vestland og Viken.) Du ser den fullstendige oversikten under. Her kan du også finne en detaljert oversikt over uttaket i fase 2.

Merk at det for øvrig ungdomsskoler og videregående skoler som er omfattet av dette streikeuttaket, mens barneskolene og barnehager holdes utenom. De enkeltpersonene som er tatt ut på disse stedene er tillitsvalgte som skal jobbe med streiken. Dette er arbeidsstedene som tas ut i streik:

AGDER FYLKESKOMMUNE
Arendal videregående skole

ARENDAL KOMMUNE
Hisøy skole 1-10 skoler

BERGEN KOMMUNE
Gimle oppveksttun skole
Slåtthaug skole

BODØ KOMMUNE
Alstad ungdomsskole
Bankgata ungdomsskole
Mørkvedmarka skole
Rønvik skole
Saltvern skole
Østbyen skole

GJØVIK KOMMUNE
Gjøvik skole
Vardal ungdomsskole

HARSTAD KOMMUNE
Hagebyen skole
Heggen barnehager avd blåbærdalen
Stangnes skole

HAUGESUND KOMMUNE
Hauge skole
Håvåsen skole

INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Blomsterenga barnehage
Susebakke barnehage
Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon
Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning
Askim ungdomsskole
Havnås oppvekstsenter avd skole
Knapstad barne- og ungdomsskole
Spydeberg ungdomsskole
Trømborg skole

INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Gjøvik videregående skole
Lena-valle videregående skole avd lena

LILLESTRØM KOMMUNE
Kjeller skole
Riddersand skole
Sten-tærud skole
Tienbråten ressursbarnehage
Vardeåsen skole
Østersund ungdomsskole

MODUM KOMMUNE
Brunes naturbarnehage
Søndre modum ungdomsskole
Vikersund skole

MOLDE KOMMUNE
Bekkevoll ungdomsskole
St sunniva barnehage
Vågsetra barne- og ungdomsskole

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Molde videregående skole
Romsdal videregående skole

NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Bodin videregående skole
Bodø videregående skole

PORSGRUNN KOMMUNE
Borge skole
Grønli skole
Heistadskolene avd barn
Kjølnes ungdomsskole
Lyngvegen barnehage
Tveten skole
Vestsiden skole

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Bryne vidaregåande skule
Haugaland videregående skole

STEINKJER KOMMUNE
Beitstad skole
Egge ungdomsskole

STJØRDAL KOMMUNE
Halsen ungdomsskole
Hegra ungdomsskole
Lånke skole
Stokkan ungdomsskole

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Ishavsbyen videregående skole
Stangnes rå videregående skole avd stangnes
Heggen videregående skole
Kongsbakken videregående skole

TROMSØ KOMMUNE
Kvaløysletta skole
Templarheimen barnehage
Tromstun skole
Trudvang barnehage

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Ole vig videregående skole
Trøndelag fylkeskommune
Steinkjer videregående skole

VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Porsgrunn videregående skole

VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Amalie skram videregående skole
Bergen katedralskole
Slåtthaug videregående skole
Årstad videregående skole

VIKEN FYLKESKOMMUNE
Buskerud videregående skole
Mysen videregående skole
Skedsmo videregående skole
Viken fylkeskommune