Se vår digitale streikemarkering!

Nå kan du se en tekstet utgave av Utdanningsforbundets digitale streikemarkering, der Steffen Handal svarer om streiken og lærermangelen.

Tidligere denne uka arrangerte Utdanningsforbundet en digital streikemarkering, med leder og streikesjef Steffen Handal og programleder Erik Aasheim i studio, og med en rekke innslag fra hele Norge og støttemarkeringer fra hele Norden.

Under her kan du se hele markeringen, som inkluderer et lengre intervju med Handal, i opptak. Sendingen er tekstet.  

Under lærerstreiken har mange ytret bekymring for elevene som nå rammes. I samtalen med Aasheim sa Handal at han deler bekymringen.

Men han påpekte samtidig at nesten én av fem som underviser i norsk skole mangler lærerutdanning. Og at dette rammer de samme elevene som mange nå er bekymret for. 

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

Les også: Elevene trenger lærere med pedagogisk kompetanse

– Denne streiken er ikke bare en kamp for lærerlønnen. Den er også en kamp for fremtiden til elevene. Hvis vi ikke har nok lærere med lærerutdanning i klasserommene, går det ut over elevenes læring, sa Handal.

– Hold ut

Handal var tydelig på at dagens situasjon ikke er holdbar. Tusenvis av norske elever blir undervist av «lærere» som mangler lærerutdanning og derfor ikke er lærere i det hele tatt. Hele 16.400 årsverk i grunnskolen og videregående opplæring ble i fjor utført av lærere som manglet lærerutdanning. Det tilsvarer rundt 24.500 personer.

Handal fremhevet at rundt halvparten av elevene som trenger spesialundervisning i Norge blir undervist av personer som mangler lærerutdanning.

– Mangelen på kvalifiserte lærere rammer elevene. Og på sikt rammer dette også arbeidslivet og resten av samfunnet vårt, sa Handal.

Handal har følgende melding til elevene som nå blir rammet av streiken:

– Hold ut! Vi kommer tilbake til klasserommene. 

Les også: Derfor streiker lærerne

– Vi vet mer enn noen andre hvor betydningsfull skolehverdagen er for elevene, og vi vil tilbake til klasserommet så fort vi kan. Men vi må ha en arbeidsgiver som bidrar til at vi ikke får en lærermangel i skolen.

Handal understreker samtidig at det er arbeidsgiver som nå har hovedansvaret for å avslutte streiken.

– Det er KS som kan avslutte denne streiken. De kan ta kontakt og sette seg ved forhandlingsbordet, sa Handal.