Praktisk informasjon om streiken

Mange har spørsmål nå som Utdanningsforbundet er i streik. Hvor og når skjer neste uttak? Når får jeg pengene fra årets lønnsoppgjør? Svarene kan være vanskelige å gi, men litt klokere blir du trolig av denne saken.

Etter at Utdanningsforbundets sentralstyre i mai sa nei til årets lønnsoppgjør går vi altså ut i streik fra og med i dag, mandag 20. juni.

Her samler vi alt om lærerstreiken

Hvem tas ut i streik?

I første streikeuttak er det 40 lærere ved Gimle oppveksttun skole i Bergen som er tatt ut i streik. I tillegg blir fem av Utdanningsforbundets tillitsvalgte i Bergen omfattet av streiken. Dette er alle som tas ut i første fase.

Fase to er forventet å starte opp en gang etter sommerferien. Det er ikke klart hvor stor opptrappingen vil bli, eller hvor dette vil skje. De som tas ut i streik vil bli varslet fire dager i forkant, et par timer før arbeidsgiver får varsel om neste streikeuttak.

Hva med de som ikke er tatt ut i streik?

Når Utdanningsforbundet har gått til streik i tariffområde KS, betyr det at alle som jobber i dette tariffområdet er i konflikt. Det medfører at noe av det arbeidet som normalt gjøres, først og fremst for tillitsvalgte, nå ikke skal utføres. De som dette er aktuelt for vil få beskjed, eventuelt kan du sjekke med ditt lokallag eller fylkeslag om du er i tvil. De som er ansatt i andre tariffområder, som for eksempel Oslo kommune, staten, Virke, PBL eller Spekter, er ikke i konflikt, og skal fortsette sitt arbeid som normalt.

Hva skjer med lønna?

Mange i tariffområde KS, og som ikke er i streik, har spurt hva som skjer med lønna, og om de vil se årets tillegg på lønnsslippen nå. Svaret på det, er nei. Grunnen er at Utdanningsforbundet nå streiker for at årets lønnstillegg skal bli bedre. Hva som skjer den dagen streiken er avsluttet er mer uklart. I 2014 fikk vi KS med på å sette virkningsdatoen fra 1. mai, slik andre kommunalt ansatte hadde. I 2021 ble det tvungen lønnsnemnd, og da bestemte nemnda at virkningsdato skulle være fra tidspunktet streiken var avblåst.