Pensjon i PBL: Fra gull til gråstein

PBL påstår at de tilbyr pensjon til sine ansatte som arbeidstakerorganisasjonene har vært storfornøyd med. De mener pensjonen regnes som gullstandard for sektoren. Det er ikke en god virkelighetsbeskrivelse.

PBL skriver på sine nettsider at Fagforbundets pensjonsekspert og spesialrådgiver Steinar Fuglevaag roser pensjonsavtalen man kom til enighet om i 2019 i dette intervjuet i Utdanningsforbundets blad Forbundsnytt. De skriver også at Deltas Trond Ellefsen mente pensjonsordningen var en gullstandard. 

Hvorfor var vi fornøyd med denne pensjonsordningen?

Vi var fornøyde i 2019 da vi endelig kom i havn med avtale om Barnehagepensjon for våre medlemmer (født i 1968 og senere.) Dette hadde partene jobbet med lenge, og endelig ble vi enige. Arbeidstakerne bidro til at vi kom til enighet med en midlertidig høyere egenandel til pensjonen for å bidra til engangskostnader. Det som gjorde oss så fornøyde, var at vi avtalte en pensjonsordning som sikret livsvarig utbetaling for både kvinner og menn, og at vi la en plan for når vi skulle innføre ny avtalefestet pensjon (AFP). Vi var enige om at vi skulle vente med innføring av ny livsvarig AFP fordi det var en evaluering på gang mellom LO og NHO. Men vi avtalte ikke en utsettelse på ubestemt tid. Vi avtalte at det var et mål om innføring fra 1.1.2023. For å være sikre på at PBL hadde forstått dette kravet, tok vi dette opp i forhandlingene de neste to årene. Da avtalte vi hvordan vi skulle forberede overgang til ny AFP med sikte på innføring senest 1. januar 2023.

PBL løper fra ansvaret

Med alle disse elementene på plass, ville de ansatte i PBL-barnehagene ha en like god pensjonsordning som den de fleste som jobber i andre private og kommunale barnehager har. Grunnen til at Utdanningsforbundet og de andre fagforeningene var fornøyd med avtalen i 2019 var altså basert på enigheten vi mente vi hadde om innføring av livsvarig AFP fra 1. januar 2023. Det er denne forståelsen som PBL nå prøver å løpe i fra.

PBL får tilstrekkelig tilskudd

I protokollene (avtalene) som ble skrevet i tariffoppgjørene de foregående tre årene (2019, 2020 og 2021) har partene vært tydelige på at de vil innføre privat AFP senest førstkommende nyttår. I protokollen fra 2020 heter det blant annet at partene går inn for «å innføre privat AFP senest 1. januar 2023».
Nå vil altså likevel ikke PBL være med på dette. De er heller ikke enig i at dette er noe avtalebrudd. I tillegg hevder de at det å innføre privat AFP blir for kostbart og etterlyser mer penger fra det offentlige til å dekke pensjonsutgiftene.

Utdanningsforbundet mener tilskuddet til pensjon er tilstrekkelig til å dekke tjenestepensjon og ny AFP, og at dette uansett er forhold PBL må ta med regjeringen: Det er helt urimelig at de barnehageansatte må sitte igjen med svarteper i en slik situasjon!

Utdanningsforbundet mener at det som bevilges til pensjon skal gå til pensjon.

Les mer om hvorfor vi streiker her 

En kort forklaring om pensjon i PBL