Ny opptrapping: – Vi tror på et resultat

I dag varsler Utdanningsforbundet at om lag 300 lærere tas ut i streik fra neste onsdag. Steffen Handal mener det er fire gode grunner til at streiken kan føre til et resultat lærerne kan leve med.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

– Vi fortsetter å streike fordi vi tror på et resultat. Og fordi det er mulig å avslutte denne streiken med et resultat lærerne kan leve med.

– Lærerne og KS kan fortsatt bli enige

Det sier Steffen Handal etter at Utdanningsforbundet i dag varslet arbeidsgiver KS om at vi trapper opp streiken med om lag 300 nye lærere, mange av dem fra det nye uttaksstedet Drammen i Viken fylke. Utdanningsforbundet vil dermed ha om lag 8450 medlemmer i streik fra neste onsdag.

Steffen Handal ser alvorlig på situasjonen, men håper fortsatt på et akseptabelt forhandlingsresultat for lærerne.

– Dette er en situasjon som vi tar på største alvor. Mange elever har blitt rammet, og få vet bedre enn oss hvor viktig lærerne og skolen er for elevene.

– Jeg mener likevel det er flere gode grunner til å tro at lærerne og KS fortsatt kan bli enige om årets oppgjør.

Fire grunner

Handal ramser opp fire argumenter for at det er fullt mulig å få i havn årets oppgjør for lærerne slik at streiken kan avblåses og lærerne gå tilbake på jobb:

1. Det er et handlingsrom, hvis det er vilje. Vårt forslag om et skoletillegg binder opp 0,3 prosent av ramma i 2023, det betyr det er fortsatt igjen penger til fordeling i 2023. Skoletillegget som vi har foreslått er for øvrig mindre enn de 0,4 prosentene som allerede er fordelt til ubekvemstillegg, og som lærerne ikke vil få en del av.

2. Nasjonale myndigheter har store ambisjoner for norsk skole. For å nå disse ambisjonene er regjeringen avhengige av kvalifiserte og motiverte lærere.  De må forstå at de må bidra for å få løst streiken.

3. Lokale politikere kan fortsatt legge press på KS for et nytt/endret mandat.

4. LO og de andre partene i kommuneoppgjøret har også mulighet til å benytte seg av klausulen i hovedtariffavtalen på en slik måte at de ikke står i veien for en løsning for lærerne.

– Disse fire forholdene gjør at det fortsatt er grunn til å tro at vi kan komme til enighet om årets oppgjør.

– Det er også grunnen til at vi velger å fortsette streiken. Vi kan ikke godta at lærerne kommer dårligere ut enn andre i kommunene for sjette år på rad. Vårt forslag til løsning vil ikke øke rammen i årets oppgjør eller bryte med frontfagsmodellen, minner Utdanningsforbundets leder om.

Fra onsdag 28. september vil altså om lag 8450 av Utdanningsforbundets medlemmer være i streik. Drammen er nytt uttakssted. Barnehager og elever i førsteklasse skjermes også denne gangen.

Hvilke skoler som er rammet, og hvor mange som skal ut i streik på den enkelte skole, finner du i denne Excel-oversikten. Under finner du uttaksområdene og hvilke skoler som rammes i den kommende fasen:

Arendal kommune
Hisøy skole 1-10 skoler
Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet

Bærum kommune
Bryn og hammerbakken skole bryn skole
Bryn og hammerbakken skole hammerbakken skole
Eikeli skole
Evje skole
Hundsund ungdomsskole
Høvik skole
Jong skole
Levre skole
Lysaker skole
Rykkinn skole
Skui skole
Stabekk skole
Vøyenenga skole

Haugesund kommune
Lillesund skole
Skåredalen skole

Lillestrøm kommune
Dalen skole
Kjeller skole
Riddersand skole
Stav skole
Vigernes skole

Modum kommune
Stalsberg skole
Vikersund skole

Molde kommune
Skjevik barne- og ungdomsskole

Rogaland fylkeskommune
Bryne vidaregåande skule
Haugaland videregående skole
Karmsund videregående skole

Troms og Finnmark fylkeskommune
Breivang videregående skole
Ishavsbyen videregående skole

Tromsø kommune
Langnes skole
Kvaløysletta skole
Sommerlyst skole
Storelva skole

Viken fylkeskommune
Drammen videregående skole
Rud videregående skole
Sandvika videregående skole
Valler videregående skole
Åssiden videregående skole
 
NB! Vær oppmerksom på at det bare tas ut et fåtall lærere ved de fleste skolene.  Det er kun ved Langnes skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole det tas ut et tosifret antall lærere (se nøyaktig uttak i dette Excel-arket).

Saken ble oppdatert 23. september klokken 12.16. Da ble Kvaløysletta skole lagt til i Tromsø kommune, og Excel-arket med oppdatert uttak for fase ni ble lagt inn.