Lønnsoppgjøret i Oslo er godkjent

Sentralstyret i Utdanningsforbundet har akseptert den nye tariffavtalen i Oslo kommune. Dermed er lønnsoppgjøret for medlemmene i Oslo ferdig.

Resultatet som ble forhandlet fram i årets oppgjør har vært på uravstemning blant medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo. Da avstemningen ble avsluttet, var det 38,2 prosent av de 9.377 stemmeberettigede som hadde valgte å stemme. Av disse var det 63 prosent som stemte ja og 37 prosent som stemte nei.

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune og leder av Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug, er fornøyd med at medlemmene ga et tydelig signal om at man ønsket løsningen.

– Selv om jeg gjerne skulle sett en enda høyere deltagelse, er jeg glad for at dem som stemte ga et tydelig signal som sentralstyret nå har valgt å følge, sier hun.

Siden det ikke ble over 50 prosent som sa ja eller nei til avtalen, eller at 2/3 avla stemme, var resultatet kun rådgivende og ikke bindende. Sentralstyrets vedtak er i tråd med resultatet av uravstemningen.

Forskjell mellom Oslo og KS

I Oslo kommune klarte man å forhandle fram en løsning i mekling, mens man i resten av kommunene (KS) skal streike. Thyness Fagerhaug sier det er en klar forskjell på resultatet i Oslo og tilbudet Utdanningsforbundet takket nei til i KS. I Oslo fikk man blant annet et høyere generelt prosentvis tillegg til alle.

– I motsetning til i KS, så har ikke Oslo kommune nedprioritert lærerne Therese Thyness Fagerhaug, Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune og leder av Utdanningsforbundet Oslo

Derfor ble det ja i Oslo og nei i KS

Nå er hun opptatt av å støtte dem som skal streike i KS.

– Fra mandag er det streik i KS. I første omgang i Bergen. Selv om vi er ferdig med lønnsoppgjøret i Oslo, skal vi støtte dem som skal streike i KS alt vi kan, sier hun.

Lærerstreik i Bergen fra 20. juni

Ny lønn gjelder fra 1. mai

Siden resultatet i Oslo nå er godtatt av Utdanningsforbundet, gjelder ny lønn fra 1. mai 2022.

Ny lønnstabell Oslo

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage, skole og PPT (2022)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2022.

Lønnskalkulator: Oslo barnehagestyrere og skoleledere (2022)

Alternativ 3 er den lavest mulige innplasseringen for lønnsramme for barnehagestyrere. Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2022.

I meklerens forslag til løsning i Oslo er rammen 3,84 prosent.

– Vi er imot lokale forhandlinger og er derfor glad for at kommunen kom oss i møte på dette. Det gjorde at alle får et generelt tillegg på 3,71 prosent på lønnstabellen, minimum 18.800 kroner, med virkning fra 1.mai, avslutter Thyness Fagerhaug.


Tariffområde Oslo og lønnsoppgjøret