Lærerstreik i Bergen fra 20. juni

Utdanningsforbundet tar ut 45 medlemmer i streik i Bergen fra mandag. Bakgrunnen er at lærerne i skolen har fått dårligere oppgjør enn andre kommuneansatte seks år på rad.

– Det kan vi ikke akseptere. Lærernes arbeidsgiver KS har i altfor mange år vist at de ikke verdsetter norske lærere.

– I seks strake oppgjør har lærerne i landets skoler kommet dårligere ut enn andre kommuneansatte. Lærerne er både oppgitte og bekymret, sier påtroppende streikeleder Steffen Handal.

Dette skjer samtidig som det er en lærerkrise. Nesten hver femte lærer i skolen, målt i lærerårsverk, mangler lærerutdanning. Om lag 40 000 personer med lærerutdanning har valgt en annen karriere, og jobber utenfor skolen. Søkertallene til lærerutdanningene har gått ned tre år på rad.

Utdanningsforbundet valgte å stemme blankt i Unios forhandlingsutvalg da de for en snau måned siden tok stilling til skissen i årets lønnsoppgjør. Her kom lærerne med lengst utdannelse og ansiennitet dårligst ut. Utdanningsforbundets sentralstyre sa dagen etter nei til årets oppgjør, noe som betyr at organisasjonen er i konflikt og skal ut i streik. Partene har hatt to uker fredsplikt før en lovlig konflikt kan settes i gang.

Det er i første omgang 40 lærere ved Gimle oppveksttun skole i Bergen som tas ut i streik. I tillegg blir fem av Utdanningsforbundets tillitsvalgte i Bergen omfattet av streiken. Ytterligere opptrapping av streiken vil trolig komme etter sommerferien dersom det ikke blir en løsning på konflikten. Handal håper det vil skje, og at streiken ikke blir langvarig.

– Det er leit og sterkt beklagelig at landets elever rammes, spesielt etter to år med pandemi. De hadde trengt en god avslutning på årets skoleår og en normal oppstart av det neste. Dette er ikke noe vi ønsket, men dessverre virker det som om dette ikke er så viktig for arbeidsgiver KS. Denne streiken kunne nemlig fint ha vært unngått om KS hadde ønsket det. Det gjorde de ikke.

– I Oslo fikk de samme ramme som resten av Kommune-Norge, men der ble lærergruppene prioriterte. KS valgte å prioritere andre grupper, og må bære ansvaret for streiken. Den kunne vært unngått dersom KS mener alvor med at «hele laget skal med». De sier samtidig at dersom noen skal få mer, så må andre få mindre. Problemet er at de som får mindre, er oss – hver gang, sier Handal.

Utdanningsforbundet har 185 000 medlemmer. Av disse er mer enn 95 000 i tariffområdet KS.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet