Ingen bevegelse hos KS

Møtet hos riksmekler i dag ga dessverre ikke noe. KS viste ingen vilje til bevegelse og har ikke rikket seg en millimeter siden sist vi møttes. Det betyr at streiken fortsetter.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

– Vi er fortsatt i den situasjonen at det overhodet ikke er vilje hos KS til å finne en løsning som kan få slutt på streiken. De var ikke villige til å bruke en eneste krone mer av potten i 2023, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Handal understreker på sin side at dette er mulig å løse – dersom det er vilje.

Utdanningsforbundet har lagt fram et forslag som hadde gitt et godt resultat for alle parter.  Vi vil ha et skoletillegg til alle lærere fra 1.mai neste år på drøyt 10 000 kr. Vårt forslag til løsning vil til og med gi en lavere ramme for 2022. Drøyt 300 millioner over to år er det som skal til, og kostnaden medfører altså ikke mer enn at 0,3 prosent av ramma i kommuneoppgjøret vil bindes opp neste år. Totalkostnaden på dette er det samme som det koster å bygge 1,3 kilometer med motorvei i Norge! 

Les også: Så lett kunne streiken vært avblåst

– KS har i møtet i dag ikke lagt fram noe nytt forslag til løsning. Hvis det er et økt handlingsrom forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, trenger for å komme oss i møte, må politikerne gi ham det nå. Hvis de – som meg – ønsker å få avsluttet streiken – så er det nå de må komme på banen, sier Handal.

– Det er uansvarlig av en organisasjon som representerer lokale skoleeiere. At lærermangelen ikke forstås og tas på alvor av KS er et alvorlig problem for elevene. Nå må politikerne med ambisjoner for skolen forstå at dette ikke kan fortsette, mener Handal.

- Spekulerer i tvungen lønnsnemd

Handal mener at å spekulere i tvungen lønnsnemd, slik KS gjør nå, er å skyve ansvaret fra seg og over på regjeringen.

– Tvungen lønnsnemnd vil stoppe streiken, men vil samtidig eskalere konflikten mellom lærerne og KS, og mellom lærerne og politikerne – som tross alt har ansvaret for skolen. Demotiverte og sinte lærere er det siste skolen og elevene trenger nå, mener Handal.

NRK melder søndag ettermiddag at KS fortsatt er i en prosess med Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag.

Da denne saken først ble publisert kl. 14.21, het det at Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal «registrerer at Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag har akseptert tilbudet fra KS». Saken ble rettet kl. 14.28 da dette ikke medfører riktighet.