Vurderingsarbeid i barnehagen

Se videoen: Flere barn på blokka (ca 3. min.)

 

Til diskusjon

I følge rammeplanen skal barnehagen fortløpende vurdere barns trivsel og utvikling:

  1. Hvordan jobber dere med dette i deres barnehage?
  2. Har dere systemer for å jobbe med vurdering?
  3. Jobber dere sammen om vurderingsarbeidet, eller foregår det mest individuelt?