Vold i skolen

Vold i skolen har fått en økende grad av oppmerksomhet. Hva skal, og bør skoler gjøre, for å forebygge og forhindre vold og trusler på arbeidsplassen? Hvilke rutiner skal følges når slike hendelser inntreffer?

Episode 22: Vold i skolen

Med hovedverneombud Einar Osnes og rektor Håkon Sætrang.

Lytt til podkast, ca 25 minutter.

Til diskusjon

  1. Hva kan tillitsvalgte gjøre?
  2. Hva kan skoleledelsen gjøre?
  3. Hva kan hver enkelt lærer gjøre?
  4. Hvilken kompetanse trengs for å kunne møte denne problematikken?
  5. Er det andre aktører som bør ta seg av vold og trusler i skolen? Hvem?
  6. Hvordan håndtere konflikten mellom elevenes rett til opplæring – og ansattes rett til en trygg arbeidshverdag?