Uro i klasserommet

60 prosent av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet, viser ny forskning. Dreier det seg bare om prating i timen? Eller er det mer alvorlig?

Episode 17: Uro i klasserommet

Med forsker Magnar Ødegård og lærer Karin Toften.

Lytt til podkast, ca 20 minutter.

Til diskusjon

  1. Hvilken type uro virker forstyrrende på læringsmiljøet hos oss?
  2. Hvilke tiltak kan være til hjelp for å unngå negativ uro?
  3. Hvilket «lag» er det lærerne trenger for å jobbe med uro i klasserommet?